Vi vil gøre en forskel for familien og Vestjylland
Rasmus Færch, Færchfonden

Børn, Unge & Sorg

Børn, Unge & Sorg gør et stort arbejde for børn og unge, som har behov for professionel hjælp, efter at de har mistet én eller begge forældre eller et andet nært familiemedlem.

  

Færchfonden støtter et 4-årigt projekt, der skal skabe effekt for det enkelte menneske - og dermed for samfundet.