Vi vil gøre en forskel for Færchfamilien og for Nordvestjylland
Annemette Færch, bestyrelsesformand i Færchfonden

Historien bag Færchfonden

Historien bag Færchfonden Kirsten Færch

 

Fonden blev stiftet af Kirsten og Jørgen Færch i 1984. Startkapitalen på 750.000 kr. kom fra salget af et stykke jord ved Feldinghus i den sydlige del af Holstebro. Det oprindelige formål med fonden var, at den skulle opkøbe aktier i Færch Handels- og Industriaktieselskab, hvis medlemmer af den stadigt større Færch-slægt ønskede at sælge. Stener Færch ønskede ikke at indskyde kapital i Færchfonden, men Jørgen Færch mente alligevel, at hans familiegren skulle tilbydes en plads i bestyrelsen. Stener Færch beholdt denne bestyrelsesplads til sin død.

Jørgen og Stener Færch købte i 1974 et stort areal på Rasmus Færchs Vej i Holstebros østlige del, hvor man opførte de fabriksbygninger, der fra 1975 blev ramme om Færch Plast. Færchfonden overtog rollen som bygherre for Færch Plast, indtil virksomheden senere købte grund og bygninger af fonden. Færch Plast blev i 2014 solgt til EQT.

Færchfonden ejer Kaas Hovedgaaard, der har været i familiens eje siden 1954. Koncernen bruger hovedbygningen til repræsentative formål, kurser og konferencer. Færchfonden har ansat en bestyrer til at forestå driften af gårdens landbrug på 440 hektar, hvoraf størstedelen dog er natur i form af hede, skov, sø og enge. Herudover ejer Færchfonden to større beboelsesejendomme i København.


 

Jørgen Færch

 

Færchfondens betydelige formue skyldes de gode investeringer i Færch Holding, som blev frigivet i forbindelse med salget af tobaksaktier i Skandinavisk Tobakskompagni, og senere salget af anparterne i Færch Plast. Den væsentligste del af fondens formue er i dag placeret i værdipapirer, og herudover er der investeret i industrielle foretagender og kulturelle aktiviteter.

 

Fonden har blandt andet erhvervet en større aktiepost i Struer-virksomheden Bang & Olufsen og investeret i Nupark Innovation, der skaber nye virksomheder og arbejdspladser i det vestjyske.