Vi vil gøre en forskel for Færchfamilien og for Nordvestjylland
Ole Bridal, direktør i Færchfonden

Orkesterøvesal

Lemvig-firma skal være arkitekt på ny orkestersal i Holstebro
 
Orkestersal ved Holstebro Musikskole, Visbøll og Poulsen
 
Visbøll og Poulsen A/S vandt arkitektkonkurrence om orkestersal ved Holstebro Musikskole
 
Det bliver Lemvig-firmaet Visbøll og Poulsen A/S, der skal være arkitekt på den nye orkestersal, der skal bygges ved Holstebro Musikskole for en donation på 7 mio. kr. fra Færchfonden.
 
Det blev afgjort torsdag den 31. marts, da vinderen af en arkitektkonkurrence om projektet blev fundet. Tre firmaer deltog i konkurrencen. Ud over Visbøll og Poulsen A/S var det Holstebro Arkitektkontor og A2 Arkitekterne, Holstebro. I projektet indgår også nye fleksible undervisningslokaler til bl.a. rytmisk musik og slagtøj. Til denne del af projektet har Holstebro Byråd bevilget 3 mio. kr.
 
 
”Parret” med unge arkitektstuderende
 
Der var det særlige ved arkitektkonkurrencen, at der efter idé fra Færchfonden var ”parret” to arkitektstuderende til hvert af de tre deltagende firmaer.
 
- Udgangspunktet for vores donation til orkestersalen har især været at styrke den flotte musikalske talentudvikling, der er i Holstebro. Derfor syntes vi, det kunne være spændende at gøre arkitektkonkurrencen til et talentudviklingsprojekt i sig selv og lade unge studerende arbejde sammen med lokale firmaer, siger formanden for Færchfondens bestyrelse, Annemette Færch.
 
Visbøll og Poulsen A/S blev ”parret” med de to arkitektstuderende, Mads Haaber Thomsen og Michael Dob Petersen, der i øvrigt netop har afsluttet deres studier. Og det har ifølge arkitekt i Lemvig-firmaet, Poul Jørn Poulsen, været en særdeles spændende proces.
 
- I processen er deres sprudlende ideer og tanker kombineret med vores vestjyske snusfornuft. Man kan også sige det på en anden måde: De nye talenter er koblet sammen med de gamle talenter. Vi er naturligvis glade for, at dette samarbejde er gået op i en højere enhed og har resulteret i, at vi vandt konkurrencen, siger Poul Jørn Poulsen.
 
 
Synergieffekter og endnu stærkere talentmiljø
 
Bestyrelsesformanden er begejstret for vinderprojektet og glæder sig til at se det færdige byggeri.
 
- Jeg er overbevist om, at projektet også bygningsmæssigt vil være med til at understøtte synergieffekten mellem Holstebro Musikskole som institution, Musikalsk Grundkursus og Orkesterefterskolen. Det vil løfte det i forvejen stærke talentmiljø i området og give genlyd på landsplan, siger Annemette Færch.
 
Også lederen af Holstebro Musikskole, Martin Gade, er glad for vinderprojektet.
 
- Vi får med dette projekt nogle af landets mest attraktive rammer for musikalsk talentudvikling. Projektet indeholder smukke og praktiske lokaler, der udnytter arealet optimalt, men samtidig har hvert sit særpræg. Med den nye orkestersal og de nye øvelokaler får vi nogle muligheder, som vi ikke har haft før, og nogle rammer, som helt lever op til, at vi nu er et af landets syv MGK-centre, siger Martin Gade.
 
Byggeriet skal nu udbydes i offentlig licitation. Efter planen skal spaden i jorden i oktober og byggeriet stå færdigt i august 2012. Holstebro Kommune er bygherre på projektet.
 
 
Flere oplysninger:
 
Formanden for Færchfondens bestyrelse Annemette Færch, tlf. 2722 9448.
 
Musikskoleleder Martin Gade, Holstebro Musikskole, tlf. 9742 4600, mobil 3024 5251.
 
Bygherrerådgiver Niels Chr. Andersen, Søren Andersen Arkitekter A/S, Holstebro, tlf. 4062 77 42.
 
Arkitekt Poul Jørn Poulsen, Visbøll og Poulsen A/S, tlf. 9781 0777.
 
Orkesterøvelsal ved Holstebro Musikskole, Visbøll og Poulsen