Vi vil gøre en forskel for Færchfamilien og for Nordvestjylland
Ole Bridal, direktør i Færchfonden

Accelerace Nupark

Ny fond parat til midtjyske iværksættertalenter
En ny midtjysk iværksætterfond med et samlet kapitaltilsagn på 100 mio. er på vej i det midtjyske i 2012.  Det er lykkedes Region Midtjylland at etablere en iværksætterfond på 50 mio. og beløbet er nu blevet matchet med et tilsvarende beløb fra private investorer.
Det er Færchfonden og Vald. Birn Holding A/S fra Holstebro, som sammen med Accelerace står bag det kontante tilsagn. Med sig har de inkubatorselskaberne Nupark Innovation A/S og Accelerace Management A/S, som med et nyt fælles selskab vil administrere det nye iværksættertiltag. Som en del af pakken vil selskabet tilbyde et træningsprogram for de bedste iværksættere for at gøre dem klar til kapitaltilførsel.
Der er tale om en ny fond, som er stiftet af Region Midtjylland med EU-strukturfondsmidler. I løbet af de kommende måneder skal aftalerne omkring et nyt fælles investeringsselskab mellem Midtjysk Iværksætterfond og de private investorer på plads. Midtjysk Iværksætterfond er stiftet på initiativ fra Vækstforum i Region Midtjylland. Fonden skal investere bredt i innovative virksomheder med vækstpotentiale sammen med private investorer.
Regionsrådsformand Bent Hansen er meget tilfreds med, at det er lykkedes at finde en privat partner, der selv kommer med penge:
- Jeg er stolt over, at det endeligt er lykkedes at etablere en midtjysk iværksætterfond, hvor vi får et tæt sampil med private investorer.Det vil betyde, at vi får et styrket  marked for risikovillig kapital i Region Midtjylland. Tilmed har vi nu en solid og sammenhængende indsats for at styrke iværksætternes adgang til kapital med tilbud om rådgivning vedrørende kapitalfremskaffelse via kapitalcoaches, adgang til en stærkt regionalt BA netværk og nu også en udvidet mulighed for tilførsel af risikovillig kapital, siger Bent Hansen.
Hovedparten af kapitalen er sikret af de to Holstebro-baserede selskaber Færchfonden og Vald. Birn Holding A/S. To investorer, som er drevet af lysten til at skabe nye arbejdspladser gennem nye virksomhedsetableringer som erstatning for de mange, som i dag forsvinder til udlandet.
Peter Kjeldbjerg, som er direktør og medstifter af Nupark Innovation glæder sig over tilsagnet fra investorerne.
- Det bliver en spændende opgave, men også et stort ansvar, som vi påtager os. Vi går til arbejdet fuld af ydmyghed men i forventning om at vi har konceptet til at nå i mål, siger Peter Kjeldbjerg.
Peter Torstensen, som er direktør i forskerparken Symbion og en af hovedkræfterne bag iværksætterprogrammet Accelerace er tilfreds med, at tilbuddet nu får ekstra fodfæste i Vestdanmark.
- Jeg glæder mig til vores nye samarbejde med Nupark i Holstebro, deres private investorer og Region Midtjylland,, som gør det muligt at få det her op at stå. Målet er at skabe flere vækstvirksomheder og med det nye partnerskab sikrer vi at både værktøjerne og kapitalen er på plads, siger han.
Inden iværksættermillionerne kan bringes i spil skal de sidste aftaler på plads og konsortiet forventer at være klar til at tage imod de første ansøgninger i løbet af foråret 2012.
Kontakt
Bent Hansen, Region Midtjylland,
Peter Kjeldbjerg, Nupark Innovation, tlf: 30 56 22 28
Peter Torstensen, Symbion og Accelerace, tlf: 31 19 73 33