Vi vil gøre en forskel for familien og Vestjylland
Rasmus Færch, Færchfonden

Ansøgningsformular

Du har nedenfor mulighed for at ansøge om midler fra Færchfonden som støtte til dit ønskede projekt.

 

Færchfondens formål, vision og mission kan findes på hjemmesiden under menuen "Om fonden".

 

Færchfondens bestyrelse behandler ansøgningerne på bestyrelsesmøder 4 gange om året. Der er følgende ansøgningsfrister:

  • 25. oktober 2017 (forventet svar ca. 18. december 2017)

 

Alle ansøgere modtager svar. Der gives ikke begrundelser for hverken tilsagn eller afslag.

 

Vejledning til feltet ’Projektbeskrivelse’:

Under dette felt bedes du oplyse følgende:

 

Projektets baggrund

Projektets forventede start- og slutdato

Projektets målgrupper

Kort redegøre for projektets organisering

Kort redegøre for projektets forventede resultater og effekter

Kort redegøre for projektets forankring og fremadrettede drift

Kort redegøre for, hvorledes projektet støtter op om Færchfondens formål, vision og mission

Kort beskrive, hvorledes projektets samlede budget forventes finansieret

 

 

Vejledning til feltet ’Formål’:

Under dette felt bedes du skrive, hvad formålet med projektet er, og hvad du ønsker at opnå med projektet

 

 

Vejledning til feltet ’Vedhæft dokument’:

Her kan du vedhæfte billedmateriale, artikler mv., der knytter an til elementer, der er relevante for din ansøgning.

 

 

Bemærk, der gives som udgangspunkt ikke midler til projekter, der allerede er igangsat eller afsluttet.

 

Har du spørgsmål i forbindelse med din ansøgning, så er du velkommen til at kontakte Hanne Torp Brodersen på 2462 1547.

 

 

 

 

Virksomhed: Projektets titel: 
Navn: Formål: 
Adresse: Ansøgt beløb: 
By: Budget: 
Tlf:  Tidligerere ansøgt:
Mobil: Projektbeskrivelse: 
E-mail: 
Webadresse: 
Vedhæft dokument:
Flere filer