Vi vil gøre en forskel for familien og Vestjylland
Rasmus Færch, Færchfonden

Sct. Georgs Gildernes Gambia-projekt

Støtte til transport af containere til Gambia med brugt, men brugbart skole- og hospitalsudstyr, herunder fx skolemøbler fra nedlagte danske skoler og fejltrykte skrivehæfter.