Vi vil gøre en forskel for Færchfamilien og for Nordvestjylland
Annemette Færch, bestyrelsesformand i Færchfonden

Musikteatret Holstebro

”Midler fra Færchfonden har gjort os i stand til at etablere storskærmen – Danmarks største – på Black Box Theatre. Initiativet er resultatet af et fælles ønske om at understøtte profileringen af Holstebro som en spændende kulturby og styrke markedsføringen af de arrangementer, der finder sted ikke kun hos os men i hele byen. En storskærm, der blandt andet viser videokunst i det offentlige byrum er banebrydende i Danmark. På den måde får man kunsten bredt ud og skaber kontakt til mennesker, der måske ellers ikke ville komme i berøring med kunsten. Måske får de lyst til mere …”

”Skærmen har været et vigtigt led i processen med at få vendt stemningen omkring huset. Mange havde en mening, og historikken var ikke med os. Men fra at være ugleset er huset i dag noget, man er stolt af. Andre ting end storskærmen spiller ind. Blandt andet hvad vi tilbyder indenfor. Men fodboldkampene på storskærm i sommeren 2010 skabte et hidtil uset frirum i byen, hvor folk mødtes på kryds og tværs. Man var pludselig sammen om noget, man ellers gør alene. Mange havde en rigtig god oplevelse af det. På den måde skabte huset og skærmen i fællesskab glæde og en mere livlig by.”

”Det er fantastisk, at der er en fond, som gør så meget for egnen. De var hurtige til at se ideen og reagerede prompte og professionelt, da vi henvendte os. Fonden sætter ting i gang og stiller faciliteter til rådighed. Støtten til kulturen styrker moralen og øger selvværdet. Storskærmen er netop et eksempel på, at vi i Holstebro går foran ved at etablere Danmarks første digitale kunstportal i det offentlige rum. Vi kan gå med ranke rygge i stedet for at have ondt af os selv.”

Musikteatret Holstebro ”Midler fra Færchfonden har gjort os i stand til at etablere storskærmen – Danmarks største – på Black Box Theatre. Initiativet er resultatet af et fælles ønske om at understøtte profileringen af Holstebro som en spændende kulturby og styrke markedsføringen af de arrangementer, der finder sted ikke kun hos os men i hele byen."
Anders Jørgensen, direktør, Musikteatret Holstebro