Vi vil gøre en forskel for familien og Vestjylland
Rasmus Færch, Færchfonden

Det ny Limfjordsteater

Færchfonden har ydet støtte til Limfjordsteatret, som er et af landets mest produktive og anerkendte egnsteatre. Teatret vil reetablere sig i nye og unikke rammer i et krydsfelt mellem uddannelse, kultur og erhverv. Teatret lægger vægt på at tage ansvar - kulturelt, socialt og samfundsmæssigt - ved at udvikle de muligheder og ressourcer, der findes lokalt og regionalt. De nye rammer vil blive en integreret del af bl.a. diverse uddannelsesinstitutioner, Morsø Multipark og Morsø Teater.