Vi vil gøre en forskel for Færchfamilien og for Nordvestjylland
Annemette Færch, bestyrelsesformand i Færchfonden

Holstebro Kommune - Arkitekturpris 2018

Campus for Dansk Talentakademi er blevet tildelt Holstebro Kommunes Arkitekturpris 2018.

 

Bedømmelseskomitéen skriver bl.a. således i begrundelsen for prisen:

 

"I sit formål og grundidé, hvor der indholdsmæssigt og programmatisk er gennemført et stærkt og visionært tiltag for at skabe rammer om talentudvikling og kreativ udfoldelse. Det overordnede grundlag for hele projektet er gennemgående meget sympatisk i sit fokus på at investere og dyrke borgere – herunder de unge talenter - til generel inspiration og motivation i samfundet.

 

Med en klar relation til konteksten er der skabt et særligt sted med sin egen identitet og karakter der både passer til formål og sted. Bygningen fremstår således velovervejet i forhold til sin flotte placering i byen, samt i sin fysiske udformning og materiale karakter der på en gang spiller sammen med den nære kontekst i teglsten, samt bidrager med et eget og moderne arkitektonisk udtryk.

 

Den bygningsmæssige udformning og arkitektoniske disponering er gennemført og overbevisende. Indadtil udfolder bygningen sig som et imødekommende, rumligt og oplevelsesmæssigt meget dynamisk hus. Den åbne stueetage skaber et fint møde mellem byen og Campus samt anviser mange interessante potentialer for fremtidig brug som et naturligt og attraktivt samlingspunkt. Generelt set er husets åbenhed af stor arkitektonisk kvalitet– og især oplevelserne på tværs af etagerne fremstår som særligt vellykket i forhold til at skabe sammenhængskraft og mødesteder for husets brugere og beboere. Det rumlige hierarki fremstår således overbevisende med mange fine visuelle forbindelser mellem ude- og inde samt gode detaljer og oplevelser. Både strukturelt og materialemæssigt set er husets opbygning og karakter robust og råt og kan således tåle markant brug - forhåbentligt inspirerer dette kommende kunstnere og brugere til at sætte netop deres aftryk og bidrage til at skabe et dynamisk og levende miljø."

 

Næstformand i Færchfonden Rasmus Færch modtog på vegne af bygherren den flotte pris den 1. oktober 2018. Han ses her sammen med Cubo Arkitekters repræsentant: Foto af prisoverrækkelse

 

Du kan her se link til omtalen på Holstebro Kommunes hjemmeside

 

Det flotte diplom fremgår af dette link, ligesom prisen er synliggjort i dette opslag