Vi vil gøre en forskel for familien og Vestjylland
Rasmus Færch, Færchfonden

Hvad støttes?

Færchfonden støtter en bred vifte af nordvestjyske projekter og initiativer inden for erhvervslivet og kulturen. Der gives støtte til såvel enkeltpersoner som organisationer og institutioner.

 Støtten varierer i størrelse og kan gives til så forskellige formål som:

•    En kulturel festival
•    Dokumentation af lokalhistorie
•    Arrangement af klassisk musik
•    Udstillinger på museer
•    Nybygninger og forbedringer af kulturelle institutioner

Derudover støtter Færchfonden almennyttige humanitære organisationer som Kræftens Bekæmpelse samt organisationer, der eksempelvis gør en indsats i forbindelse med globale naturkatastrofer.
 

Der gives ikke støtte til studierejser.