En stor tilbygning af kunstmuseet med åbning i 2012. Dernæst en ny bygning til den kulturhistoriske del med café, butik og foredragssal samt en ombygning med tre store udstillingssale til at formidle moderne kulturhistorie.

Selvom åbningen af den kulturhistoriske udbygning i 2019 stod i skyggen af corona, har Holstebro Museum i høj grad taget revanche og skabt liv på de ellers pandemi-tomme museumsgange. Donationerne til at bygge til og lave om har været centralt for den positive udvikling.

”Bevillingen fra Færchfonden har haft en kæmpe betydning for os. Vi har kunnet lave en ny udstilling om Vestjyllands historie, som er moderniseret og på to sprog. Vi kan tage imod både lokalbefolkningen og egnens turister. Og så har vi fået denne her store sikrede særudstillingshal, som kan tage imod udstillinger fra hele verden – blandt andet ”Drager og andre mytiske væsner” – også med hjælp fra Færchfonden”, siger direktør for De Kulturhistoriske Museer Holstebro, Ingeborg Svennevig.

Et sted hvor man lige kigger forbi

Forventningerne til om- og tilbygningen er ikke til at tage fejl af. Museet skal være et samlingspunkt for byens borgere – ung som gammel, par, familier, private og foreninger.

”Vi håber på at være et hus, der er kendt. Et sted man lige vil smutte ind forbi. Både i kommunen og også gerne udenfor. Så vi gør et stort nummer ud af at sige: Velkommen, vi er åbne, kom indenfor”, forklarer Ingeborg Svennevig og uddyber at især familierne er blevet fast inventar.

Den klassiske museumsgænger på 60+ bliver altså suppleret med særligt far, mor og børn-segmentet, der indtil nu har været en stor succes.

”På det kulturhistoriske museum er vi gået meget målrettet efter at lave udstillinger, der er gode for familier at opleve sammen. Og det er også det, vi har oplevet sidste år. Selvom vi havde lukket helt indtil maj 2021, er vi gået fra at være 12.-14.000 gæster til at komme over 20.000 i 2021. Og det er vi rigtig glade for”, siger Ingeborg Svennevig og forklarer, at gæsterne er ligeligt fordelt blandt mænd og kvinder samt børn, unge og ældre.

Hun håber, at den kommende særudstilling ”Dansker med Ulve” kan fastholde det brede udsnit af befolkningen og samtidig række ud til nye målgrupper.

”Vores særudstillingsprogram skal lægge op til debatter, vi gerne vil have bliver skabt omkring historien. Der kommer vi til at åbne op og måske endda se nye brugere. Det kunne være mega fedt”, siger Ingeborg Svennevig.

Et kig tilbage på tidligere udstillinger viser, at det ikke er første gang, Holstebro Museum tager del i samfundsdebatten. Udstillingen ”Krig, Kunst og Danmark” og den historiske afbildning af krig, når Danmark var involveret, satte også skub i samfundsdebatten.

Udstillingen ”Dansker med Ulve” åbner til sommer.

Alle er velkomne.

 

Fakta:

  • Holstebro Museum udgør sammen med Strandingsmuseum St. George og Frilandsmuseet Hjerl Hede De Kulturhistoriske Museer Holstebro
  • Den kommende særudstilling ”Dansker med Ulve” er et samarbejde med Naturhistorisk Museum i Aarhus og åbner i det nye særudstillingslokale
  • Foruden en bred brugergruppe på museet, rækker Holstebro Museum også ud til foreninger, hvor blandt andet Lokalhistorisk Arkiv, Rotary og Folkeuniversitet benytter sig af museets lokaler ligesom rigtig mange private bruger faciliteterne til bryllup og konfirmation
  • Gå ind på https://kulmus.dk