Universitetet leverer den teoretiske viden til de studerende, mens virksomhederne giver dem en praktisk forståelse af deres fag. Det er et perfekt samarbejde, og det er jeg glad for, at Færchfonden kan se styrken i.

Anders Frederiksen, Institutleder på Aarhus Universitet Herning om TBMI Challenge.

Uddannelse i Nordvestjylland

Færchfonden støtter forskellige uddannelsesprojekter i Nordvestjylland. Det kan være ombygning af en skole, etablering af en helt ny uddannelse, tiltag der får flere til at tage eksempelvis en erhvervsuddannelse, bedre kobling imellem studerende og erhvervslivet eller noget helt femte.
Fællesnævneren for dem alle er, at de er solidt forankret i eller gør en forskel for børn, unge og studerende, og for uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet i Nordvestjylland.

Fælles for dem alle er også, at de skal indeholde en ganske stor portion af fondens grund DNA; initiativ, foretagsomhed og entreprenørskab og ikke mindst leve op til vore tre grundlæggende principper; at det ska ku’ nyt’, det ska’ ku’ flyt’ og det ska’ gøres ordentligt.
Sidst, men ikke mindst så har vi et stort hjerte for talentet.

Har du fået lyst til at søge Færchfonden om midler til dit projekt – så er du velkommen til at sende os en ansøgning.

Søg Færchfonden om støtte

Vi behandler ansøgninger fem gange om året.