Jørgen Færch
Kirsten Færch

Opkøb af aktier

Det oprindelige formål med fonden var, at den skulle opkøbe aktier i Færch Handels- og Industriaktieselskab. Her ønskede medlemmer i Færch familien at sælge. Stener Færch ønskede ikke at indskyde kapital i Færchfonden, men Jørgen Færch mente alligevel, at Stener Færchs familiegren skulle tilbydes en plads i bestyrelsen. Stener Færch beholdt denne bestyrelsesplads til sin død.

Jørgen og Stener Færch købte i 1974 et stort areal på Rasmus Færchs Vej i Holstebros østlige del, hvor man opførte de fabriksbygninger, der fra 1975 blev ramme om Færch Plast.

Færchfonden overtog rollen som bygherre for Færch Plast, indtil virksomheden senere købte grund og bygninger af fonden. Færch Plast blev i 2014 solgt til EQT.

 

Gode investeringer

Færchfondens formue skyldes de gode investeringer i Færch Holding, som blev frigivet i forbindelse med salget af tobaksaktier i Skandinavisk Tobakskompagni og senere salget af anparterne i Færch Plast.

Den væsentligste del af fondens formue er i dag placeret i værdipapirer og to udlejningsejendomme i København. Herudover er der investeret i industrielle foretagender. Fonden har blandt andet erhvervet en større aktiepost i Struer-virksomheden Bang & Olufsen.

Søg Færchfonden om støtte

Færchfonden understøtter iværksætteri, erhverv, kultur og uddannelse i Nordvestjylland. Vi behandler ansøgninger fem gange om året.