Jørgen Færch
Kirsten Færch

Fondens grundlag

Fondens grundlag bygger på Færchfamiliens industriaktiviteter i Holstebro, hvor Rasmus Færch i 1869 etablerede en tobaksproduktion. Denne produktion blev senere til det velkendte R. Færchs Tobaksfabrikker med produktion i Holstebro og Århus og landsdækkende afsætning.

Virksomheden indgik i 1961 i fusion med tobaksproducenterne C.W. Obel og Chr. Augustinus Fabrikker og dannede Skandinavisk Tobakskompagni.

Efter en del overvejelser og eksperimenter tog Jørgen Færch initiativ til Færch Holding (Færchfamilien) og etablerede plastproduktionen, R. Færch Plast, i Holstebro i 1969.

Fondens formue er over tid vokset ved overtagelse af aktier i Færch Holding fra familien.

Færch Holdings industriaktiviteter blev i perioden 2008-2014 afhændet, og fondens formue blev hermed likvid, hvilket dannede grundlag for en væsentlig udvidelse af Fondens aktiviteter med en ny aktiv strategi i 2009.

 

En stærk spiller i Nordvestjylland

Centralt for fondens værdier er anerkendelse af det arbejde, der er udført i generationer, hvor familien gennem sit aktive medejerskab af industriaktiviteter har været en stærk spiller i det nordvestjyske område. Hertil kommer videreførelse af det ansvar, stifterne altid har følt over for familien, medarbejdere og for de nordvestjyske relationer.

Det har i Nordvestjylland givet sig udtryk i målrettede projekter inden for iværksætteri, erhverv, kultur og uddannelse. Vi gør, det vi gør, fordi vi kan.

Søg Færchfonden om støtte

Vi behandler ansøgninger fem gange om året.