Med DTA-Campus får vi et fælles hus, hvor alle kunstneriske praksisser og fagligheder kan mødes, og vi kan skabe konkrete tiltag på tværs af linjerne, afsøge de kunstneriske mellemrum mellem fagene og tænke større, vildere og bredere.

Søren Taaning, leder af Dansk Talentakademi og Campus.

Kulturen i Nordvestjylland

Færchfonden støtter en mangfoldighed af kulturprojekter. Store som små, bygninger, festivaller, events, kunstudstillinger, renovering af smukke historiske bygninger, håndbolden, roningen, spejder og meget meget andet. Alle med det mål om, at de skal være med til at gøre det sjovt, spændende og attraktivt at både leve i og besøge Nordvestjylland.

Fællesnævneren for dem alle er således, at de er solidt forankret i eller gør en forskel for borgere og besøgende i Nordvestjylland.
Fælles for dem alle er også, at de skal indeholde en ganske stor portion af fondens grund DNA; initiativ, foretagsomhed og entreprenørskab og ikke mindst leve op til vores tre grundlæggende principper; at det ska ku’ nyt’, det ska’ ku’ flyt’ og det ska’ gøres ordentligt.
Sidst, men ikke mindst, har vi et stort hjerte for talentet.

Har du fået lyst til at søge Færchfonden om midler til dit projekt – så er du velkommen til at sende os en ansøgning.

Søg Færchfonden om støtte

Vi behandler ansøgninger fem gange om året.