”Når vi skal lave aktiviteter, er vi altid på udkig efter andre, siger direktør for Holstebro Udvikling, Maj Britt Rosenmeyer Olsen:

”Vi kan ikke lave noget alene. Vi skal have nogen at lege med”.

Siden 2018 har fokus været rettet mod midtbyen, men i 2023 er horisonten udvidet til også at inkludere aktiviteter på Sygehusgrunden. Begge områder er en del af Byens Plan.

Det nye udviklingsben med Sygehusgrunden bygger på en kontrakt med Arealudviklingsselskabet, som har købt løbende aktiviteter for 2023. I den periode sikres borgerinddragelse, synlighed og eksponering af det nye byområde, så det bliver interessant for gæster og besøgende.

Udfordringen er at binde de to områder sammen, og Maj Britt Rosenmeyer Olsen ser det som en spændende opgave, hvor bymidten og Sygehusgrunden komplementererer hinanden.

Nygade, Danmarksgade og den del af Nørregade, der kan binde de to områder sammen, bliver her særligt interessante. Gennem de centrale gader kan der nemlig føres folk over på Sygehusgrunden og vise versa.

”Når vi har arrangementer, så har vi for eksempel rabataftaler, så folk kan gå ned i byen og feste bagefter. Vi trækker folk til og sender dem så efterfølgende ned i gågaden. Derfor er det ikke konkurrerende aktiviteter. Vi samarbejder med bymidten, fordi vi gerne vil have det til at hænge sammen”, siger Maj Britt Rosenmeyer Olsen, der understreger den vigtige pointe med, at Sygehusgrunden bliver en del af byen og ikke et anneks, hvor der bygges de næste 15-20 år.

Anderledes med uanede muligheder

Med mere end 82.000 potentielle kvadratmeter at boltre sig på, er mulighederne mange. Legekammeraterne lige så.

Så længe aktiviteterne planlæggges inden for Sygehusgrundens visioner er det kun fantasien, som sætter grænser. Plads er der rigeligt af. Og i forhold til traditionel byudvikling, er det en anderledes mulighed for at byde forskellige målgrupper op til dans, uden at det bliver på kompromis af andre.

”Sygehusgrunden er unik, for flere af lokalerne er tomme, og vi kan få lov til at bruge dem. Normalvis er problemerne med bymidten, at konkurrencen er større. Der er flere aktører, som gerne vil lave noget, og der er mindre plads rent fysisk. Det bliver derfor sværere at lave eksperimenter med byrum, som vi i Holstebro Udvikling gerne vil. For hvis vi vil have mere af én ting, så bliver vi nødt til at have mindre af noget andet, for pladsen er brugt. Men sådan er det ikke på Sygehusgrunden.

Så det er bare en gave. Det er fedt og unikt”, siger Maj Britt Rosenmeyer Olsen.

Planen er at få flere mennesker involveret i Sygehusgrunden og samtidig arbejde sammen med forskellige aktører som virksomheder, foreninger, organisationer, uddannelsesinstitutioner Handelsstandsforeningen, Cityvækst, kommunen m.fl.

Fra Rapelling til Haunted House og rundvisning 

Indtil videre har 2022 og 2023 allerede budt på flere aktiviteter, og alle tiltag er blevet taget godt imod.

”Vi åbnede Sygehusgrunden op i uge 42 med rapelling og haunted hospital. Og lige nu kører der rundvisninger, som henvender sig til den lidt ældre målgruppe. Der er forskellige typer af aktiviteter, hvor vi forsørger at ramme forskellige målgrupper. Det er helt bevidst, for Sygehusgrunden skal åbnes for alle. Og foreløbig må vi bare sige, at alt det, vi laver – der bliver billetterne revet væk”, konstaterer Maj Britt Rosenmeyer Olsen.

Hende og resten af teamet i Holstebro Udvikling er meget taknemmelige for interessen og for det nye område, som de ser, som et perfekt match:

”Det her byrum der skal testes er præcis, hvad Holstebro Udvikling gør. Vi vil rigtig gerne eksperimentere med den måde, borgerne bruger byens rum på. Prøve at nudge dem. På den måde er Sygehusgrunden ét stort eksperimentarium, fordi der er masse rum til at eksperimentere i. Det er helt unikt og super fedt. Så det er vi glade for”, siger Maj Britt Rosenmeyer Olsen.

De mange kreative tiltag falder også i god jord hos direktør for Arealudviklingsselskabet og Sygehusgrunden, Thomas Leerberg. For ham er udviklingen af Sygehusgrunden et stort og komplekst projekt, der kun kan lykkes med opbakning og ejerskab fra borgerne i Holstebro. Den værdi er Holstebro Udvikling med til at skabe gennem de midlertidige aktiviteter.

”Sygehusgrunden er allerede en del af midtbyen i Holstebro, men har været lukket af for offentligheden i mange år. Nu skal området åbnes op med midlertidige aktiviteter og byliv, så det knyttes sammen med gågaden og bliver en naturlig del af bymidten. Holstebro Udvikling skaber meget stor værdi for Sygehusgrunden ved at åbne området op for borgerne med forskellige aktiviteter, som afprøver det fremtidige byliv i byområdet”, siger Thomas Leerberg.

 

Foto: Maj Britt Rosenmeyer Olsen, der rapeller ned af Sygehuset.

 

Følg med eller deltag i Holstebro Udviklings aktiviteter på Sygehusgrunden:

  • Guidede rundvisninger med kvartermester gennem 50 år
  • Tværfagligt samarbejde: ”Lige” (fokus på ”mandefag” og ”kvindefag”)
  • Urban fitness (trapeløb til toppen gennem 9 bygningen) Meld dig til her:https://holstebroudvikling.dk/urban-fitness/