Mens udstillingen af den italienske kunster, Silvio Formichetti, bliver pakket ned, gøres den næste udstilling med tyske Birke Gorm klar.

”I Samtidskunsten, som er støttet af Statens Kunstfond og Det Obelske Familiefond, har vi en del udlændinge med. Lige nu arbejder vi for eksempel på at få to ungarske kunstnere hertil, ligesom de kuratorer vi har haft, også ofte er fra udlandet”, siger bestyrelsesformand for Vestjyllands Kunstpavillon og Arne Haugen Sørensen Museum, Erling Damgaard.

De udenlandske udstillinger tilføjer en mangfoldighed i samtidskunsten og fremhæver også den høje internationale standard, som kunstpavillonen kan tiltrække. Den arkitektoniske bygning af Henning Larsen, som både er nationalt og internationalt kendt for blandt andet Operaen i København, DRs Koncertsal og Den Olympiske By i New York, er med til at understrege den høje klasse i det vestjyske.

”Vi er et kunstmuseum i en lille by, men kommunen (Ringkøbing-Skjern) har sagt, at det er fyrtårn for kunst. Så det har vi glæde af at blive markedsført på”, siger Erling Damgaard og uddyber, at de også arbejder sammen med andre museer i det vestjyske.

Lokale kunstnere udfylder en særlig plads

Det er ikke kun udenlandske kunstnere, som får deres kunst vist frem. Størstedelen af udstillingerne fokuserer på det lokale og den brede folkelighed.

Sammen med den faste udstilling af Arne Haugen Sørensen i museet af samme navn, er der rig muliglighed for at opleve de stedbundne kvaliteter.

”Mange forskellige kunstnere præger vores udstillinger, og vi tager os særligt af de lokale. Udover platformen om Samtidskunst har vi en platform for Lokalarrangementer med hele fem til seks udstillinger om året. I bestyrelsen sidder der for eksempel også lokale kunstnere, og de får lov til at vælge en påskeudstilling om året. I år er kunstnerne fra Ringkøbing-Skjern kommune og næste år fra Holstebro kommune”, fortæller Erling Damgaard og runder af:

”Vi får meget ros for den store variation. Selve museet, samtidskunsten og så den lokale kunst som alt sammen er bundet sammen i en fantastisk bygning”.

Færchfonden har støttet opførelsen af Arne Haugen Sørensen Museum.

Fakta:

  • Foruden lokal og international kunst, er Vestjysk Kunstpavillon og Arne Haugen Sørensen Museum et kultursted med foredrag, koncerter og andre musikalske events med lokale musikgrupper
  • Besøgstal har været støt stigende siden indvielsen i 2012: Fra 8.-12.000 gæster til 15.-16.000 besøgende da museet blev bygget
  • Lige inden corona lå besøgstallet på 16.000
  • Det er frivillige, der står for den daglige drift. I alt er der 60 frivillige tilknyttet
  • Du kan læse mere om Vestjyllands Kunstpavillon påhttp://www.vestjyllandskunstpavillon.dk