Det er nye ansigter i to nyoprettede stillinger, som tiltræder i Færchfondens medarbejderteam.

Nicklas Møller Mikkelsen kommer fra en stilling som direktionskonsulent i U/NORD med bred erfaring inden for praktiske, administrative og kommunikative opgaver, herunder fondsarbejde.

Det er også administrationen af opgaverne inden for fondsverdenen, som vakte en særlig interesse.

”Jeg udviklede en stor interesse for fondsarbejde, og det skabte en drøm om at komme til at arbejde i en fond. Nu er jeg startet hos Færchfonden, som derfor – og med fare for at lyde klicheagtig – må betegnes som et drømmejob”, siger Niklas Møller Mikkelsen, der i forbindelse med ansættelsen flytter fra Sjælland til Færchfondens hovedsæde i Vestjylland.

Med et indgående kendskab til projektstyring, fondsvirke og stærke analytiske og skriftlige kompetencer er Nicklas Møller Mikkelsen med til at styrke Færchfonden, ligesom der også på værdiområdet er et match mellem fonden og den nye projekt- og kommunikationschef:

”Fagligt er jeg præget af et ønske om at være ordentlig, ansvarlig og omhyggelig i alt, hvad jeg beskæftiger mig med. Samtidig er jeg drevet af, at de ting, som jeg laver, skaber værdi og udvikling for andre. Jeg vil derfor bidrage, sammen med mine kollegaer, til Færchfondens fortsatte efterlevelse af sin vision om at gøre nytte og flytte noget for Nordvestjylland og Færchfamilien på en ordentlig måde”.

Foruden et kompetencemæssigt løft inden for projekt- og kommunikationsområdet, sker der en opgradering på fondens ejendomme. Opgaverne, der tidligere var varetaget af eksterne partner, kommer nu på interne hænder, hvor Martin Petersen, får det fremadrettede ansvar som driftschef.

”Færchfondens ønske om at hjemtage deres ejendommes driftsopgave mm. var en perfekt timing for mig, da jeg havde besluttet mig for at komme tilbage til netop disse arbejdsopgaver efter en periode alene med nybyggeri. Fremadrettet vil jeg kunne bidrage med at holde ejendommenes opgaver inhouse med max fokus fra start til slut”, siger Martin Petersen, som har over 20-års erfaring med drift og vedligehold, projektering og byggestyring.

Den erfarne bygningsingeniør skal udover løbende drift og projektledelse på større opgaver på eksisterende ejendomme også bistå med rådgivning i forhold til nye tiltag på Sygehusgrunden, herunder energi- og klimabesparende indsatser. Alt sammen opgaver, som Martin Petersen ser frem til at løse:

”Jeg glæder mig til at arbejde med drift og vedligehold, moderniseringsprojekter samt energirenovering og optimering af Færchfondens ejendomme i København og Holstebro samt den nye spændende Sygehusgrund”.

Nicklas Møller Mikkelsen ser også frem til projekter på den bæredygtige dagsorden. Det gælder blandt andet Sygehusgrunden, men også de mange andre opgaver, som venter.

”Det bliver godt at blive en del af Færchfondens rejse ud i fremtiden, hvor særligt bæredygtighed – både miljø- og klimamæssig bæredygtighed såvel som social bæredygtighed – vil spille en fortsat større rolle i samfundet. Opnåelse af bæredygtig udvikling er en stor udfordring, der blandt andet kan håndteres gennem initiativ, innovation, foretagsomhed og opfindsomhed. Bæredygtighed rummer ligeledes store potentialer og muligheder som, hvis det lykkes at skabe en bæredygtig udvikling, kan være med til at sikre yderligere udvikling, vækst og tiltrækningskraft i fremtidens Nordvestjylland. Det bliver spændende at være med til”, siger Nicklas Møller Mikkelsen.

Både Martin Petersen og Nicklas Møller Kristensen starter pr. 1. juni.