Intentionen har været klar fra start. At udvikle stærke kommunale talentmiljøer for unge kunstnere på tværs af kommuner i Vestjylland.

”Vores kommuner, som mange andre kommuner uden for metropoler, havde ikke synlige og organiserede kunstneriske ungemiljøer, men vi havde en klar formodning om, at vi har børn og unge i vores område, der gerne ville arbejde med og dykke dybere ned i de kunstneriske genrer”, siger formand for Talent Vest og Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Holstebro Kommune, Lene Dybdal.

Sammen med Dansk Talentakademi og Aalborg Universitet har de fire kommuner siden 2019 arbejdet på at skabe en infrastruktur for børn og unge, så de kan udleve deres interesse for kunst og kultur.

Lene Dybdal forklarer, hvordan kommunerne har arbejdet på at synliggøre muligheden for unge til at deltage i kunst og kultur ved blandt andet at skabe ”Skolernes kulturdag”, der giver de ældste elever en smag på forskellige kunstneriske retninger gennem ung-til-ung undervisning.

Kommunerne har også bakket op om en gruppe unges lyst til at organisere tre store OFF TRACK festivaler i Struer, Lemvig og Ringkøbing-Skjern i de forgangne år. Her har et vigtigt element været, at samtlige unge har haft mulighed for at deltage frivilligt i planlægningen og afviklingen, men også i de kunstneriske workshops, der blev gennemført med bidrag fra Dansk Talentakademi.

En ny model

Talent Vest samarbejdet, der er gennemført med økonomisk støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen, Færchfonden, Dansk Talentakademi og de fire kommuner, har forskningsmæssig bevågenhed.

Aalborg Universitet – Institut for Kultur & Læring har fulgt projektet og udarbejdet en større undersøgelse af talentudviklingsmiljøet på ungeområdet.

Herud fra udspringer Talent Vest Modellen, som betoner vigtigheden af:

  • At muliggøre opdagelsen af interessen
  • At blive taget alvorlig og skabe værdi
  • Mulighed for at arbejde kompromisløst og hårdt
  • At kunne opleve og møde KUNSTEN
  • At understøtte tværdiciplinært arbejde med kunst
  • At blive set af andre unge/kunstnere
  • At være generøs og opleve generøsitet (anti-konkurrence)

Dertil kommer selve organiseringen, strategiseringen, støtte til ”license to operate” og kreativ stedskabelse. Alt sammen under påvirkning og udvikling af dynamikkerne i miljøerne, som varierer og som kan hjælpes på vej af ”talent stewards”, som er en slags ungeambassadører på området.

Direktør for Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked i Holstebro Kommune, og styregruppemedlem i den politiske styregruppe for Talent Vest, Mette Højborg, sætter stor pris på det forskningsmæssige input, som er med til at dokumentere processen og anvende resultaterne inden for en bred vifte af områder:

”Det, at vi har fået koblet forskningsdelen på, og har fået  lavet den her Talentmodel, er med til at styrke os fremadrettet. Tænkningen giver os mulighed for ikke blot at sende talenter ind i det kunstneriske område, men også andre områder som erhvervslivet og idrætten. Det vil sige, vi kan komme til at krydsbefrugte på tværs af områder”.

Fremtiden venter

Mette Højborg fremhæver, at det fra et kommunalt perspektiv har været spændende at kaste sig ud i projektet med at udbrede og udvikle metoder til at styrke talenterne på den lange bane.

”Vi har fået meget ud af samspillet med de andre kommuner omkring den her dagsorden. Og jeg synes den her metode, hvor vi har ladet det vokse gennem de unge med ung til ung kommunikation, og at kommuner og skoler har åbent dørene og ladet de unge komme ind og vise og udfolde sig, har skabt kæmpe værdi”, siger Mette Højborg, der er glad for den platform, som unge på tværs af kommuner har skabt:

”På den måde er det nogle flotte resultater”.

Samtidig påpeger hun nødvendigheden i, at nogen dribler videre med projektet.

”Vi arbejder på, at videreføre projektet tværs af kommunerne. Det er vigtigt, at der er nogle, der pusher dagsordenen. Det ser ud til at alle fire kommuner og Dansk Talentakademi ønsker en fortsættelse, og det er vi rigtig glade for”, siger Mette Højborg.

Færchfonden har doneret 800.000 kr. til kommunesamarbejdet, hvor bidraget har støttet rammebetingelserne for det banebrydende talentarbejde.