”Altså helt firkantet – religiøs kunst. Bum. Jamen så kunne vi kun have figurative værker eller værker, der er brugt rituelt i forskellige religioner. Sådan definerer vi det ikke. Vi har også det eksistentielle med. Ellers ville det blive for snævert, og vi ville ikke kunne tage meget med fra samtidskunsten”, siger direktør for Museet for Religiøs Kunst, Christine Løventoft.

Som daglig leder af museet udforsker hun hele tiden grænser for indholdet af udstillingerne og er i konstant bevægelse i jagten på at opfylde museets mission. – At skabe rum for refleksion over livets store spørgsmål gennem religiøs og eksistentiel kunst.

Den nuværende udstilling – Vera Icon, udfylder på fornemste vis de brede rammer inden for samtidskunst, det religiøse aspekt og de store spørgsmål om livet og døden.

”Vera Icon er et godt eksempel på at være åben og undersøgende. Det er en spændende udstilling, der afspejler emner som frugtbarhed, kvindens rolle i kristendommen og naturens storhed og skrøbelighed. Temaerne peger langt frem og bekræfter, at museer er ret aktuelle og taler ind i debatter, der strækker sig ud over kunsten og museet i sig selv”, siger Christine Løventoft.

Hun uddyber, hvordan der i de 12 kunstneres værker er en stærk kobling til traditionen inden for den religiøse kunst i form af referencer til ikoner og antikke skulpturer. De går alle tilbage i tid og trækker noget frem fra religionen.

”Der er en helt klar reference til kunsthistorien og til den religiøse kunst, men som en ekstrem fornyelse, hvor man sagtens kan se kunstens tradition, og hvordan den aktivt går ind i kritisk dialog med den kunsthistoriske tradition. Men på en konstruktiv måde med nye bud på nogle værker. Det tegner spændende og lyst”, lyder det opmuntrende fra Christine Løventoft, som understreger vigtigheden af kunstnernes åbne dialog og deres dybereliggende refleksioner om det religiøse kunstfelt og dets mangfoldighed.

Værkerne, der blandt andet toner frem i en blanding af den kristne Maria og den nordiske Freja over til det antikke Grækenland, viser den store diversitet ligesom materialerne strækker sig fra lysværker, malerier og skulpturer til videoværker og konceptkunst:

”Udstillingen er nærmest inde over alle kunstpraksisser og afspejler en diversitet i forhold til forskellige udgangspunkter – religiøst men også i materialer. Og så er kunstnerne også af forskellig afstamning – indisk, transsylvansk, grønlandsk, italiensk og israelsk, som også afspejler den store diversitet. De har dog alle det til fælles, at de er aktive på den danske kunstscene”.

Religiøs kunst har intet facit

Selve navnet på særudstillingen er et tema, som skaber en ramme og på samme tid åbner op for debat. Vera Icon stammer fra den hellige Veronica, som Jesus møder på vejen mod sin korsfæstelse.

Hun giver et klæde, han kan tørre sit ansigt i, som på ikonisk vis bliver et arvetryk af hans ansigt. I aftrykket gøres der opmærksom på konstruktionen. Det vil sige, et billede af et billede. Et aftryk.

Og det er denne dobbelthed, som rammer lige ind i den centrale kerne. For som Christine Løventoft selv udtrykker det: Hvad er det religiøse egentlig? Og hvordan afbilleder vi det religiøse?

Hun peger på paradokset i at gøre det guddommelige, som i sin grundsubstans er en usynlig kraft, til noget håndgribeligt og synligt:

”Vi prøver at materialisere noget, som i virkeligheden ikke kan. Mange steder må man slet ikke afbillede det guddommelige og en debat, der har raset, også inden for kristendommen. Med klæder og aftryk stiller vi også spørgsmålet: Hvor ligger det religiøse i religiøs kunst? Er det fordi, det er et motiv af en religiøs person, er det kunstnerens intention, publikums opfattelse? – Hvad er det egentlig, der gør religiøs kunst religiøs? Og hvad er religiøs kunst?”

Arbejdet med religiøs kunst er altså ikke et afgrænset definerbart område, men i konstant udvikling. Det illustrerer museets faste udstilling, ligesom den nuværende særudstilling leger med begrebet:

”Vi prøver jo som museum hele tiden at udforske krydsfeltet mellem religion og kunst”, runder Christine Løventoft af.

Færchfonden har støttet Museet for Religiøs Kunst gennem en årrække. Det er især særudstillinger, som fonden har givet donationer til.

Fakta:

  • På museet er der en fast udstilling og to årlige særudstillinger
  • Særudstillingen Vera Icon kan opleves indtil d. 5. juni 2022
  • Vera Icon er en samling af kunstværker fra samtidskunstnere under 50 år og udsprang af at undersøge, hvad der foregår inden for krydsfeltet mellem religion og kunst blandt den yngre generation af kunstnere
  • Normalt er der mellem 14-18.000 besøgende om året (i 2021 var der 12.000 til trods for, at museet kun var åbent i et halv år grundet corona)
  • Du kan læse mere om museet og om særudstillingen på: http://www.mfrk.dk