Efter mere end 100 år som sygehus skal grunden og bygningerne nu i spil til et nyt formål som ny bydel med masser af spændende tilbud, vægt på bæredygtige metoder og inddragelse af byens borgere. Og det bliver Bente Priess Andersen, som skal holde trådene samlet. Det sker sammen med den øvrige bestyrelse, borgmester H.C. Østerby (S) og medlem af byrådet Kenneth Tønning (V), direktør Claus Omann Jensen, Færchfonden, Aksel Nørgaard og to endnu ikke udnævnte medlemmer – og ikke mindst det kommende udviklingsteam, Holstebro Udvikling, investorerne og alle borgerne, organisationerne og virksomhederne omkring projektet.

En af Bente Priess Andersens første opgaver bliver at udnævne en direktør for Arealudviklingsselskabet, som skal tegne projektet udefra fra en praktisk vinkel, og som vil sætte et udviklingsteam, der kan gøre tankerne til virkelighed.

Et af Danmarks mest spændende byudviklingsprojekter

”Det er faktisk et af Danmarks mest spændende byudviklingsprojekter. Her river vi ikke ned med kæmpe CO2-tab til følge, men renoverer cirkulært. Ambitionerne er tårnhøje, blandt andet inden for bæredygtighed og sammenhæng, og det er lige noget for mig”, siger Bente Priess Andersen.

”Vi har et stærkt afsæt, fordi alle parter vil gøre noget godt for byen. Vi er fælles om at ville give noget tilbage”, siger hun. ”Holstebro er en dejlig by i positiv udvikling, og vi har også mange tilflyttere, hvis behov vi også kan hjælpe med at opfylde med projektet.”

Bæredygtighed og sammenhængskraft

Projektet er non-profit, og parterne bag er enige om, at det både skal tænkes ambitiøst og grønt. Udgangspunktet er blandt andet, at ingen af de gamle bygninger skal rives ned, at der skal tænkes biodiversitet, CO2-neutralitet og genanvendelse af materialer, ikke kun for bygninger, men også for arealerne omkring. Byen skal bindes endnu bedre sammen ved at skabe sammenhæng mellem byens parkanlæg og gågaden.

For at sikre, at udviklingen bliver bæredygtig, vil det nyetablerede selskab blandt andet foretage livscyklusvurderinger for at kunne vurdere byggeriets langsigtede ressourcepåvirkning. Det kan gøre en renovering dyrere på kort sigt, men både billigere og mere klimavenligt for alle i det lange løb.

I 2020 afleverede Holstebro Udvikling ”Byens plan” til byrådet, hvor Sygehusgrunden selvsagt var et af de fire centrale omdrejningspunkter. Derfor er det helt klart ambitionen at fortsætte med at inddrage borgere, brugergrupper og eksperter i renovering og brugen af Sygehusgrunden og dens eksisterende og nye bygninger.

Foto: Holstebro Kommune.

Fakta:

  • Holstebro Kommune har 58.500 indbyggere og Holstebro by 36.500, og kommunen er den 5. hurtigst voksende de sidste 100 år. Holstebro er bl.a. kendt for sit dynamiske erhvervsliv, sine nybrydende kulturinitiativer og anses for en af de 20 mest attraktive handelsbyer i Danmark.
  • Kommunen ejer 45% af projektet, Færchfonden 45% og Aksel Nørgaard 10%.
  • Færchfonden er en erhvervsdrivende fond, der understøtter iværksætteri, erhverv, kultur og uddannelse i Nordvestjylland.
  • Aksel Nørgaard Holding A/S er 100 procent ejet af Aksel Nørgaard, der lokalt driver investeringsaktiviteter, skov og ejendomsdrift.
  • Sygehusgrunden overtages af Holstebro Kommune fra Region Midtjylland den 1. august 2022, i forlængelse af at de sidste sygehusaktiviteter flyttede til Gødstrup ved Herning i foråret
  • I alt skal Arealudviklingsselskabet stå for transformationen af 80.000 m2 grund for en forventet samlet investering på 2 mia. kr.