(Sengetårnsbygningen på det tidligere Holstebro Sygehus)

Ambitionerne er store og kravene til bæredygtighed er høje i det byudviklingsprojekt, der skal omdanne det tidligere sygehus i midten af Holstebro til en ny bydel med gåafstand til banegård, gågade og kulturinstitutioner samt nærhed til og udsigt ud over Holstebro Lystanlæg. Det er Arealudviklingsselskabet Sygehusgrunden som er ansvarlig for projektet, hvor målet er, at størstedelen af det eksisterende byggeri på i alt 86.000 etagemeter beholdes og transformeres til nye formål.

På det tidligere sygehus er det særligt den såkaldte ”sengetårnsbygning” der knejser op som en markant skikkelse, og hvor mange holstebroere i tidens løb har været forbi enten som pårørende eller patienter, da bygningen bl.a. rummede fødeklinik og sengeafsnit. Det er denne bygning med sine næsten 20.000 etagemeter, som Færchfonden nu engagerer sig i ved at igangsætte en analyse af dens fremtidige anvendelse.

”Færchfonden vil gerne gøre en forskel for Nordvestjylland og Holstebro. Vi tror, at vi med vores tilbud til Arealudviklingsselskabet om at lave denne analyse, kan understøtte ambitionen om et bæredygtigt byudviklings- og transformationsprojekt. Sengetårnsbygningens højde og drøjde skaber muligheder for mange forskellige slags boligtyper. Den tidligere akutmodtagelse, der støder op til bygningen, er naturligt sammenhængende hermed og vil derfor også indgå i analysen. Hvilke funktioner, udover boliger, bygningerne kan rumme, forventer vi også at analysen sætter retning på.” – udtaler Rasmus Færch, bestyrelsesformand for Færchfonden.

Holstebros borgmester H.C. Østerby, der ligeledes er næstformand i Arealudviklingsselskabet, hilser Færchfondens initiativ velkommen:

”Sengetårnet med sit markante udtryk, store rummelighed og centrale placering, er et afgørende træk for udviklingen af hele Sygehusgrunden. Færchfonden har høje ambitioner på bæredygtighed og ønsker at understøtte, at vi i Holstebro kan tilbyde attraktive boliger, uddannelsesrum, mødesteder m.m. Jeg glæder mig derfor meget til at se deres analyse af Sengetårnet, idet bygningen måske kan skabe boliger med muligvis den bedste udsigt over lystanlægget og byen.”

Analysen vil ligeledes forholde sig til et bud på offentlig udsigt fra sengetårnsbygningens tagterrasse samt Arealudviklingsselskabets ambitioner om en gågadeforbindelse, der forbinder den kommende bydel med den eksisterende gågade i Holstebro. Elementer som glæder Evy Tångberg Christensen der, foruden at være direktør i Akselerator A/S, er bestyrelsesmedlem i Arealudviklingsselskabet:

”Jeg glæder mig over, at vi nu forsøger at få gennemarbejdede bud på de helt afgørende forbindelseslinjer mellem gågaden og den nye bydel på Sygehusgrunden. Det er afgørende for en sammenhængende byudviklingsstrategi. Jeg glæder mig også over Færchfondens indledende tanker om, at en del af tagetagen på det høje Sengetårn skal reserveres til offentlig adkomst, så alle kan få glæde af den flotte udsigt over vores dejlige by.”

Færchfonden har entreret med rådgiverne CUBO Arkitekter og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma til at understøtte analysearbejdet.

” Analysen indebærer bl.a. en miljøscreening og belysning af mulig genanvendelse af eksisterende materialer og bygninger, en markedsanalyse samt programmering og skitseforslag til bygningens fremtidige anvendelse. Vi forventer at præsentere Færchfondens bestyrelse for analyseresultaterne ultimo 2024, som herefter, sammen med Arealudviklingsselskabet, kan tage stilling til fondens videre involvering, herunder inddragelse af samarbejdspartnere og medinvestorer.” – udtaler Claus Omann Jensen, direktør for Færchfonden, og fortsætter: ”I Færchfonden er vi glade for at kunne bidrage til at skabe grundlaget for et ambitiøst arkitektonisk og bæredygtigt byudviklingsprojekt, som både ska’ ku’ nyt’, ska’ ku’ flyt’ og som ska’ gøres ordentligt.”

 

Kontaktoplysninger

Rasmus Færch, bestyrelsesformand, Færchfonden, 97 85 00 53.

Claus Omann Jensen, direktør, Færchfonden, 20 65 00 00.

H.C. Østerby, borgmester, Holstebro Kommune, 21 44 01 50.

Evy Tångberg Christensen, direktør, Akselerator A/S, 51 32 89 71.