Efter fire år og en proces med to corona-nedlukninger, energikrise og stigende inflation, kunne Biohuset i Lemvig langt om længe byde inden for til en helt særlig premiere.

Den røde løber var rullet ud og flagene hejst. Og mens humøret var højt og folk satte sig til rette, kørte filmen på det store lærred og viste alt det, som dagen handlede om.

Den store renovering af biografsalen i Biohuset.

Sammensatte foto af byggeprocessen rullede hen over det nye store lærred og viste en lang rejse fra byggeplads til biografslot. Og mellem billederne af den omfattende renovering, blev der vist klip af de mange sponsorer, erhvervsdrivende, fonde og kommunen, som alle vidnede om en kæmpe opbakning til det lokale projekt.

”Jeg er glad. Virkelig glad og lettet over, at vi er nået hertil. For det har også været en lang proces, som har varet siden 2019, og som virkelig er eskaleret her til sidst”, siger formand for Biohuset, Heidi Clausen.

Som første taler på indvielsesdagen, den 2. februar 2024, og med saksen i hånden til officielt at klippe snoren over og erklære Biohuset vol. 2 for åben – var glæden og stoltheden svær at skjule for Heidi Clausen. Den store støtte kunne ses ved et kig ud over den fyldte biografsal, hvor både borgmesteren, arkitektfirmaet bag renoveringen, frivillige, lokale erhvervsstøtter m.m. var mødt talstærkt op.

”Jeg er stolt over, at det er lykkes. Jeg takker for, at så mange bakker op”, siger Heidi Clausen og understreger vigtigheden i, at biografen er fremtidssikret for alle gæster og som kulturinstitution.

Vilje og vej

En af drivkræfterne bag det store projekt er fundraiser og tovholder på projektet, Lena Birch, som har været med hele vejen. Fra den første ide om en ny, moderne biograf bygget i de oprindelige historiske bygninger til den færdigrenoverede biografsal.

”Det er fantastisk endelig at være i mål. Det har været en lang sej kamp, men vi er glade for, at Færchfonden gennem den første donation var med til at starte projektet i gang. De andre troede på os, da Færchfonden gik med, så det var specielt”, siger Lena Birch.

Hun er en af mange frivillige i biografen og har spillet en stor rolle for, at projektet nåede i mål med først 4,8 mio. kr. og derefter – grundet inflationen – 5,3 mio. kr.

”Man bliver jo lidt stædig, men jeg lader mig ikke afvise med et nej. Jeg bevarer optimismen, og da der har været god opbakning fra arbejdsgruppen og bestyrelsen, er vi langsomt men sikkert kommet tættere og tættere på mål”, siger Lena Birch, som også fik et bare rosende ord med på vejen fra formandens tale på indvielsesdagen.

Nu ser hele teamet bag Biohuset frem til et nyt kapitel, hvor de igen kan udbyde en masse film for børn, unge og ældre.

Færchfonden har støttet med samlet 150.000 kr.

Facaden på den over 100 år gamle historiske bygning som huser Biohuset i Lemvig.