Det startede med en empirisk case i Creativ Company om socialt ansvar og et ønske om at hjælpe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Målet var at udbrede det sociale ansvar, så andre virksomheder også kunne opleve glæden ved at give noget til andre.

”Det har været strategien lige fra start og er lykkes over al forventning. Dengang vidste vi dog ikke, hvad vi havde sat gang i”, siger udviklingschef i Code of Care, Tommy Wølk.

Ligesom stifter Peter Nørgaard og bestyrelsesformand, Lone Østergaard, har Tommy Wølk været med helt fra start. Og han husker tydeligt outputtet, da en gruppe lokale forretningsfolk satte sig sammen og gik konkret til værks.

Den dag i Holstebro – tilbage i 2011 blev den første Task Force skabt, og der blev givet tilsagn om 104 flexjobs på en aften.

Det blev samtidig startskuddet til det innovative koncept, som flere kommuner siden hen har taget til sig, og som i dag er så succesfuldt, at Reformkommissionens formand, professor Nina Smith, af flere omgange har været forbi det vestjyske for at samle empiri med henblik på at løfte beskæftigelsespolitikken og sikre fremtidens arbejdsmarked.

I samlet virksomhedsflok

Når så mange jobs kunne realiseres på én aften, skyldes det ifølge Tommy Wølk, at der er en stor tilslutning og velvilje hos lokale virksomheder og jobcentret. Ikke blot i Holstebro, men også i andre kommuner.

I Sønderborg og Ishøj er de første Task Forces lige startet op, hvor 39 virksomheder i Ishøj allerede har meldt sig på banen. På kort tid har 29 småjobs set dagens lys, og det på trods af, at Ishøj Kommune er meget udfordret af landets højeste ledighed.

En anden ting, der også spiller ind i skabelsen af nye job til udsatte mennesker, er den private dynamik mellem virksomhedsledere.

”At drive virksomhedsledere kan være svært, når man står med den offentlige kasket på. Som offentligt ansat vil virksomhedslederne ofte kigge på dem og tænkte: Det er bare kommunen, der kommer og spørger. Men når det er en virksomhedsleder, der spørger en virksomhedsleder, så er det en helt anden sag”, siger Tommy Wølk og fortsætter:

”Den metode, konceptet, måden at samle en Task Force, vores involverende strategiproces, det at drive den, sætte aktiviteter i gang og bruge den rent kommunikativt er det, vi faciliterer. Vi samler action-orienterede, iderige, trendsættende, lokalpatriotiske virksomhedsledere og får dem til at byde ind med nye veje og ideer – sætter action bag. Så vil tingene også ske, og vi skaber resultater sammen med jobcentrets folk.

Derfor

Set ud fra et økonomisk virksomhedsperspektiv og den overordnede samfundsmæssige effekt, er der også god grund til at slå et ekstra slag for at skabe jobs for de mennesker, der umiddelbart har svært ved selv at finde ind på arbejdsmarkedet.

Tommy Wølk forklarer, hvordan det rent økonomisk ikke kan svare sig, ikke at inkludere denne gruppe:

”Det er jo vanvittigt ikke at tænke socialt ansvar ind i forretningsplanen. Der er brug for al den arbejdskraft, vi kan gå ud og hente, så set ud fra et virksomhedssynspunkt, får vi løst nogle opgaver”.

Dertil kommer hele det samfundsøkonomiske aspekt. For blander man mikroøkonomi med makroøkonomi, så har velfærdssamfundet ifølge Tommy Wølk slet ikke råd til at have så mange mennesker på kanten af arbejdsmarkedet:

”Groft sagt betaler vi dem for at sidde stille derhjemme. Så hvis vi brugte alle de penge, vi brugte på beskæftigelsespolitik og jobcentre, til at betalte virksomhederne for at tage dem, så ville vi få arbejdskraft. Vi ville få dem ud og samtidig spare de penge”.

Ikke kun et spørgsmål om kroner og ører

Når det store regnestykke skal gøres op, er der også en anden ikke-økonomisk faktor, som spiller ind.

Tommy Wølk uddyber, hvordan et personligt engagement og gevinsten ved at hjælpe andre, ikke kan gøres op i penge:

”At gå hjem om aftenen og kigge på dagen og tænke: ”Hvor er det bare fantastisk, da Sofie fortalte, at hun havde flyttet sig på et område. At se det i hendes øjne”. Den glæde, der ligger i at gøre noget godt for andre, ligger fuldstændig i toppen af pyramiden i forhold til livslykke. Hvis vi i Code of Care regi bare har hjulpet ét menneske til et bedre liv, så har det været det hele værd”.

Drivkraften ligger dermed i at forandre andres menneskers liv i en positiv retning, hvor den økonomiske gevinst kan forklares rationelt, men hvor det menneskelige skaber værdi på den egentlige bundlinje.

Først lige begyndt

Med en succesfuld track record på lige nu 24 kommuner, der alle har gode erfaringer med Task Forces og en udstrakt hånd til sårbare mennesker, er spørgsmålet, hvorfor konceptet ikke findes i alle 98 kommuner.

Her ser Tommy Wølk det som en naturlig udvikling og et realistisk scenarium i fremtiden:

”Vi vil gerne, og så skal organisationen bare vokse lidt hurtigere. Men det er vi også klar til. De år vi har været i gang, har vi udviklet og bevist noget, som kan skaleres. Vi er blevet set ovre på Christiansborg. Vi har fået stor opbakning, når vi er derovre, så fra et overordnet syn, så er Code of Care lykkes med det, vi ville fra starten af. Nemlig at sætte det sociale ansvar på dagsorden i endnu flere virksomheder”.

Færchfonden har støttet Code of Care i realiseringen af Café Care, hvor udsatte unge mennesker hjælpes videre i uddannelse eller job, blandt andet gennem Task Force. Færchfondens støtte er givet i form af en donation på 500.000 kr. til et nyt køkken i Café Care.

Om Task Force:

  • Består af virksomhedsledere og repræsentanter for jobcentre
  • Hjælper blandt andet jobcentre til at blive mere virksomhedsrettede
  • I Holstebro er fokus på unge mennesker, primært mellem 18-25 år, men der er forskellige målgrupper for virksomhedslederne rundt omkring i kommunerne
  • Aktiviteter i Task Forces kan være den direkte kontakt, hvor der snakkes CV, jobfunktioner, gives råd og vejledning, jobmatchmøder mellem virksomhedsledere og de enkelte personer samt events for nye virksomhedsledere, som inspireres til at se værdien af at ansætte mennesker med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer i livet

Café Care i Holstebro og samarbejdet med Task Force

  • Caféen er et trygt værested, hvor de unge kommer og møder andre ligesindede
  • I Holstebro hjælper et team på tre medarbejdere de unge mennesker, som arbejder i caféen. Projektet er en del af Care for Young, som er støttet af den A.P. Møllerske Støttefond og Holstebro kommune. Her er ca. 20 unge løbende i jobtræning eller livsmestringstræning i cafeen, hvor de kommer og starter med små opgaver og får mere ansvar. De fleste unge er psykisk udfordrede
  • Der arbejdes med at få de unge fra caféen videre i uddannelse eller i job. Vil en for eksempel være tømrer, søges der efter en tømmermester i Task Forcen, som tager over og kører videre med den unge