Efter at have haft til huse i “Det Gule Hus” på Lille Østergade i mere end 30 år flytter Færchfonden nu adresse. Den nye lokation er det gamle regionshus på Sygehusgrunden i Holstebro.

Alt er pakket og klar til flytning. Den 19. december 2023 er sidste dag i “Det Gule Hus”, inden Færchfonden rykker op på femte sal på Lægårdvej 10 på Sygehusgrunden. Et sted som tidligere har huset ergoterapeutuddannelsen, hvor Kirsten Færch, én af Færchfondens stiftere, var rektor i en årrække.

Flytningen skyldes primært ønsket om at komme helt tæt på det bæredygtige byudviklingsprojekt på Sygehusgrunden, som Holstebro Kommune, Aksel Nørgaard Holding og Færchfonden udvikler i fællesskab. De nye rammer gør det ligeledes muligt for Færchfondens administration at sidde samlet på et plan. Dermed understøttes bl.a. teamets tværfaglige vidensdeling.

Indretningen af det nye kontor har taget udgangspunkt i at bevare så meget som muligt, og inventaret fra det gamle kontor er genbrugt.

Det Gule Hus på Lille Østergade i Holstebro har været hjemsted for Færchfonden i mere end 30 år.

Færchfonden har været glad for de mange år i “Det Gule Hus” i Lille Østergade 8A og håber nye ejere vil få samme glæde – skulle du være interesseret heri, kan du læse mere om ejendommen på EDC’s hjemmeside.