En halv eller hel dag fyldt med kulturelle aktiviteter på nye og kreative måder. – Teamet bag ShowUp har været i fuld gang med at peppe skoleskemaet op på ti skoler i Holstebro, Struer, Lemvig og Ringkøbing-Skjern.

Initiativet er nyt og konceptet hviler på, at unge kommer ud til andre unge og møder dem, hvor de er. – I skolerne, hvor forskellige kunstgenrer bliver præsenteret og derigennem kan inspirere eleverne til at blive en del af det kunstneriske miljø i deres kommuner.

På Christinelystskolen i Lemvig er humøret højt blandt skolens ældre klassetrin, og det anderledes skoleskema er taget godt imod.

”Det er fedt, at få lov til at udtrykke sig på en anden måde. At vi også laver nogle lege og er aktive. Jeg kan godt lide det sociale, hvor vi ikke bare sidder og laver noget for os selv hele tiden”, siger Anne Kirstine fra 7.b.

Sammen med en gruppe andre elever fra 7. klasse har hun valgt fortællesporet, som har fokus på improvisation og fortælleredskaber.

De andre tre spor; drama, musik og dans foregår i andre lokaler på skolen, og fælles for alle genrer er engagerende unge ShowUp undervisere, som aktivt bidrager med hver deres kulturelle spidskompetencer.

”Det er vildt sjovt, både at lære fra sig og arbejde med nye mennesker og komme frem til nye produkter og performances. Eleverne får virkelig noget ud af at få et brud på den normale hverdag. Man ser nogle blomstre på en helt ny måde. Det har jeg også har hørt nogle af lærerne fortælle”, siger Bobo Taaning, som er med ShowUp tour på de ti skoler og underviser i fortællesporet.

Bobo Taaning ender med 30 forskellige klasser fordelt over de ti skoler, og hun nyder de forskellige dynamikker og at lære fra sig.

”Folk er jo virkelig forskellige, når vi kommer rundt i klasserne, men overall ender alle på en god note. Og jeg føler virkelig, det giver noget. En lyst til at lære fra mig. Jeg føler også, at jeg bliver en bedre underviser. Hvad skal der til, for at de forstår den her opgave, eller hvad kan jeg gøre for at hjælpe til for at få den her elev med”, siger hun.

Bottom up fører til ShowUp

Som et fællesskab af motiverede unge, er ShowUp en del af Talent Vest, der dækker Holstebro, Struer, Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommune. Målet er at brede kendskabet til kulturlivet ud blandt unge, både lokalt og på tværs af kommunerne. Færchfonden har over en årrække støttet op om ShowUp og Talent Vest og følger udviklingen med stor interesse.

Kulturkonsulent for Holstebro Kommune, Linda Stenholt Jensen, er med i planlægningen, der startede tilbage i 2019 og har fulgt ShowUp touren fra sidelinjen på de ti skoler.

”Vi skal prøve at finde infrastruktur til, hvordan unge mennesker fra 13-25 år kan få mulighed for at udleve deres interesse for kunst og kultur. Vi giver dem en kunstnerisk oplevelse i forhold til dannelse og i forhold til at prøve grænser af. Og eleverne kan se, at de unge ShowUp undervisere ikke er særlig meget ældre end dem, men de har interessen, og de gør nogle ting, og de tør godt. Måske tør eleverne også. Det er det, som er ambitionen”, siger Linda Stenholt Jensen.

Samtidig uddyber hun, at udfordringen kan være, at de unge ikke ved, hvor de skal gå hen, hvis de er interesseret i kunst- og kulturlivet, og de mange aktiviteter. Derfor er det første skridt at skabe miljøer og synliggøre dem, så det i sidste ende bliver lige så åbenlyst, som når de unge melder sig til en idrætsaktivitet i foreninger.

”Vi vil skabe et stort fællesskab, der dækker hele vores område. Det er vigtigt for os, at de unge ved, at der er et miljø, så hvis der er nogle unge med en interesse, så kan de kigge på ShowUp”, siger Linda Stenholt Jensen.

Det nye initiativ ser ud til at give pote. Flere likes tikker ind efter ShowUp undervisere har været ude på skolerne og venneanmodningerne står også i kø.

”Der er helt sikkert nogle interesserede, men det er jo en langsom proces”, forklarer Linda Stenholt Jensen, der skitserer, at der efter præsentationen ude på skolerne følger en evaluering og en videre strategi med den videre rammesætning for ShowUp projektet.

Men skridtet med at gøre projektet synligt har været vigtigt. Og Anne Kirstine fra 7.b er klar med den første evaluering:

”Det er sjovt, at ShowUp kommer ud på vores skole. Når man laver noget med forskellige mennesker, kommer man tættere på dem, man ikke kender så godt. Man udtrykker sig på andre måder, end vi plejer. Så vi griner sammen, og det synes jeg er rigtig godt”, slutter hun af.

ShowUp undervisere. Bobo Taaning nummer fire fra venstre.

 

FAKTA:

  • Af de ti skoler er tre fra Holstebro Kommune, to fra Struer Kommune, tre fra Lemvig Kommune og to fra Ringkøbing-Skjern Kommune
  • ShowUp undervisere er et mix af etablerede kunstnere og studerende fra Dansk Talentakademi
  • Off Track i Struer som løb af staben i sommer er en del af ShowUp og arrangeret af unge