I et lille skur, kun oplyst af en skrivebordslampe, sidder Edo Samir og snitter. På gulvet ligger en bunke finskårede strimler fra det minutiøse arbejde med træpladerne, der på fornemste vis ender med vellignende portrætter af byens borgere. Helt præcist er der tale om 30 udvalgte portrætter, hvor tre generationer med ti billeder pr. generation bliver afbilledet i ét sammensat kunstværk på 120 x 400 cm.

Kunstværket, der stille og roligt tager form, blev stablet på benene allerede i foråret, hvor de første tanker spirrede frem.

”Jeg fik ideen, da der her i Idom Råsted er en familie i tre generationer. Så gennem ti børn, ti voksne og ti ældre, ville jeg gerne fortælle en historie om forskellige mennesker, og hvad der binder et lokalsamfund sammen”, siger Edo Samir.

Ansigterne er fortællingens udgangspunkt, der på hver deres måde bidrager til historien om individet og fællesskabet i et lokalsamfund som Idom Råsted. De 30 portrætter afspejler forskelligheden og gengiver et kreativt og mangfoldigt samfund, der udvikler sig ”fra slægt til slægt”.

En stor kunstner i en lille by

At det lige er individet, forskelligheden, fællesskabet og mangfoldigheden som er i centrum, er ikke tilfældigt. Med en aktiv borgerforening, hvor flere af byens beboere er engageret samt en bred vifte af sport-, kultur- og fritidsaktiviteter oser Idom Råsted af lige præcist det, som Edo Samir afbilleder gennem sit kunstværk.

”Der sker rigtig meget i byen, og alle hjælper hinanden her. Det føles som én stor familie, siger Edo Samir, der føler sig godt hjemme i den lille landsby.

Før adressen mere permanent blev rykket til Idom Råsted, boede han i Holstebro. Faktisk var det ønsket om kunst, der førte ham vestpå i Danmark, da han i 2013 flygtede fra det krigshærgede Syrien.

I sin tid i Danmark har han aktivt brugt erindringer og billeder fra sit hjemland til at udtrykke sig gennem kunsten.

”Der er mange ting i ansigtet – skæg, hår, øjne, linjer. Der ligger en hel historie gemt i ansigtet”, fortæller Edo Samir, der med stor præcision overfører alle detaljer fra fotografier til træplader.

En særlig teknik

Edo Samir benytter sig af en gammel kinesisk snitte-teknik, hvor man – traditionelt set med hjælp af træsnit – trykker på papir. Men i stedet for at have det endelige kunstværk på papir eller lærred, har Edo Samir udviklet en teknik, så selve træpladerne udgør det egentlige værk.

Den sorte farve på træpladen i samspil med de forskellige tykkelser og niveauer fra træsnittet, giver en direkte og enkel kommunikation, hvor han samtidig mestrer kompleksiteten i at gengive et ansigt, så det ligner.

Kunstværket ”Fælles-skaber-kultur” forventes klar i løbet af foråret 2022, hvor det skal udstilles i Plexus (idræts- og kulturcentret i Idom Rådsted).

Færchfonden støtter kunstneren og udstillingen og roser samtidig det lokale initiativ fra borgerforeningen i Idom Råsted, som står bag Edo Samirs kunst og udbredelsen af den.

Fakta:

  • Edo Samir er gift med Christina og sammen har de datteren Anna Sofia
  • Edo Samir har før haft udstillinger i Bellacentret, Missisippi Kunst og Kultur i Thyholm samt udstillinger i Aalborg
  • Før Edo Samir arbejdede med træsnit og portrætter, var han tømrer
  • Han har lige færdiggjort sin uddannelse som automatik-tekniker, hvorfor kunstværket med de 30 portrætter er noget, han laver i sin fritid