Ørerne er slået ud og øjnene er rettet mod tavlen, hvor seks playmasters forklarer slagets gang på den store medbragte spilleplade. Der står skak på skoleskemaet i 1.b, og hvem er bedre til lære fra sig end et helt hold af nyuddannede, ældre playmaster-elever.

”Det er meget spændende at spille skak, fordi man viser også noget til de små børn. Det er så sjovt at se dem spille, og jeg får meget ud af det”, siger Frederik fra 6.b.

De ellers komplicerede skakregler bliver gennemgået trin for trin, hvor Frederik og de andre elever forklarer brikkernes løbebaner gennem eksempler på skakpladen.

De små elever bliver flittigt inkluderet og hver regel bliver efterprøvet to og to på uddelte skakspil. Imens går de ældre elever rundt og hjælper til ved bordene, og når snakken bliver for højlydt, kommer læringsmottoet fra de ældre prompte:

”1-2 skak ro”.

Mere end 32 brikker og matematisk snilde

Inden turen gik ud i de små klasser, har Frederik og 19 andre børn fra skoler rundt om i Holstebro brugt hele formiddagen på selv at blive klædt på.

Gitte Wisborg fra Dansk Skoleskak, der har stået for playmaster-undervisningen på Sønderlandsskolen, er ikke i tvivl om kursets positive effekt:

”Der sker magi, når de store kommer ned til de små. Det her med at man laver noget på tværs af årgange gør, at de små får en tryghed. De kender nogle på skolen. Og de store vokser så meget med opgaven. De står med det ansvar og er meterhøje, når de går derfra”.

Selve ideen bag skoleskak er at udvikle eleverne fagligt, mentalt og socialt. – Et koncept, som Færchfonden støtter op om, og noget Tina Jensen har værdsat gennem sine næsten fire år som læringskonsulent.

”Skoleskak er en fællesskabsting samtidig med, at det er også et redskab til at nå nogle af de elever, der ellers er svære at fange, for eksempel i matematikundervisningen. Vi ved, at hvis man spiller skoleskak og knytter matematikken på, så bliver man faktisk bedre til matematik, siger hun og fortsætter:

”Vi ved også, at nogle af de elever, som aldrig scorer et mål til fodbold, som har svært ved at begå sig socialt, at de faktisk har en platform her. Tingene er så firkantede, der er ikke noget usagt, og vi behøver ikke sidde og snakke sammen. Det kan godt ske, vi gør det, fordi det er hyggeligt, men vi kan godt bare være sammen om det at spille. Og det kan man gøre, selvom man ikke kender hinanden eller går i to forskellige klasser eller er to forskellige køn”.

Gitte Wisborg forklarer, at skoleskak er meget mere end selve spillet og en af grundene til, at hun aktivt udbreder og formidler skoleskak.

Sønderlandsskolen som værtsskole

Skoleskak har kørt i fem år på landsplan med en pause under corona. Alle kurser er åbne for medlemsskolerne af skoleskak, som kan tilmelde elever i alderen 12-16 år.

Som værtsskole bliver alle elever på Sønderlandsskole eksponeret for skak og er et naturligt samlingspunkt på skolen. Lærerne får også undervisning i skak og kan gennem fysisk og digitalt materiale forberede eleverne på skak.

”Der er jo skak på skolen med store spilleplader og store brikker, så på alle måder signalerer man, at skoleskak er en del af skolens DNA. Her er playmasteren rigtig vigtig i og med, at man kan bruge det som ekstra læring til frikvartersskak, skolernes skakdag eller i undervisningen af de små. Det er en win-win for både store og små elever”, siger Gitte Wisborg.

For Frederik i 6.b, der tilhører skolens store elever, er der høstet stor gevinst af skak og playmaster-kurset. Foruden en masse tal og udregninger, er han stor tilhænger af at blive fagligt udfordret.

”Jeg kan godt lide, at der er meget matematik, hvor man skal bruge sin hjerne meget. Det er sådan lidt complicated”, slutter Frederik af.

Playmaster-kurset er støttet af Spar Nord Fonden og Dansk Skoleskak, mens Færchfonden muliggør kurset i Holstebro.

 

Fakta:

  • Playmasterkurset turnerer rundt i landet og Holstebro var det første stop
  • Playmaster-elever fra Sønderlandsskolen er en del af over 200 unge Playmasters, der organiserer læringsaktiviteter med skoleskak landet over
  • Der er Skolernes Skakdag d. 11. februar 2022, hvor Playmasters også spiller en nøglerolle
  • Dansk Skoleskak støtter projektet og rådgiver kommuner og skoler i at anvende skoleskak som systematisk læringsmetode