Potentialet er der. Det blev vist i første omgang, da Slagteriet i Holstebro var afsender på det populære iværksætter-program. Evalueringen og data på alle deltagerne talte også sit tydelige sprog. Tilfredsheden var stor, og outputtet viste øget omsætning og mulighed for at ansætte flere medarbejdere i de enkelte virksomheder.

”Udover at Slagteriet er blevet et nationalt brand og kendt af erhvervsråd i Region Midtjylland. Så har vi nået målet med stor effekt. Det er vi supertilfredse med”, siger direktør på Slagterigrunden, Pia Stræde Palmelund.

Det var derfor heller ikke en svær beslutning, da spørgsmålet om en ny runde af projektet kom på tale. Forinden var forløbet allerede forlænget med et sjette hold. Over 200 ansøgere fordelt over hele landet og 500-1000 besøgende pr. dag på hjemmesiden, vidnede om et stort behov.

Læg dertil de lange ventelister af iværksættere, som skrev sig op til fremtidige forløb.

Til dem og mange andre er der godt nyt. Hvad der startede som Region Midtjyllands pilotprojekt har nu tilstrækkelig med viden og kapacitet til at få kulturen helt ud over rampen.

”Med 2.0 udgaven kan vi skabe den rigtige ramme for kreative produktioner og bæredygtig kultur i den kreative branche – også økonomisk. Vi kan være med til at give de samme erhvervsfremmende vilkår for kulturvirksomheder, som alle andre typer virksomheder får i dag i det eksisterende erhvervssystem”, siger Pia Stræde Palmelund og fortsætter:

”Vi sætter Nordvestjylland på det nationale landkort. Det handler om hele tilgangen til at skabe en bæredygtig kreativ branche, hele købmandskabet. At få det mindset forankret blandt kreativt udøvende.  Statistikker viser, at de kreative adskiller sig fra andre typer iværksættere på dette punkt. Omvendt bruger de gængse erhvervsfremme tilbud et sprog, der pt. ikke appellerer til kunstnere og kreative. Så der skal ske en udvikling i begge lejre. Det vil vi gerne være med til at facilitere.”

Pia Stræde Palmelund forklarer, hvordan det for iværksættere i den kreative og kulturelle branche tit handler om passion:

”Kreative iværksætteres primære motivation er ifølge undersøgelser deres kunst eller passion for at skabe. Profit og økonomi er en mere sekundær ting, og for nogle i branchen også et decideret fy-ord. Desværre ser vi også ofte, at man på de kunstneriske uddannelser bruger den sidste tid af uddannelsen på at lære at søge om dagpenge, fremfor at undervise i entreprenørskab og det at oprette virksomheder. Det, at ens kreative virke, er økonomisk bæredygtigt er ikke det samme, som at man prostituerer sin kunst – men mere at man sikrer en bæredygtig vej i den kreative branche. Så der må ske et skifte.”

Kultur som selvstændig branche

Udover et skifte i mindsettet blandt de kreative selv, så mener Pia Stræde Palmelund, at der også er en forandring i gang blandt øvrige erhvervssektorer. Her har man ofte tænk kultur og den kreative branche som noget med dekoration, oplevelser eller team building. Her går udviklingen mod at man i stedet ser kultur og kreative erhverv, som en selvstændig sektor der ikke skal støttes, men investeres i. Så det er virkelig et nyt fælles sprog, der skal etableres.

”Vi vil gerne fremme investeringen, og at det er en branche, der kan så meget andet end dekoration, eller som indgår som sidegevinst. Det skal med frem i de store nationale debatter. Kultur er også et erhverv ligesom landbrug og industri. En sektor, som vi skal sørge for har de rigtige rammebetingelser. Og det er det, som Ovation står for”, siger Pia Stræde Palmelund og understreger vigtigheden i, at turde italesætte det som en erhvervssektor, der skal tilgodeses i erhvervsudviklingen:

”Vi skal tale kunstnere og kreative op”.

Solidt samarbejde fra vest mod øst

På de godt 1,5 år som Ovation har kørt, er processerne gået hurtigt. Fra lokal, til regional og national forankring. Det gælder også partnerskabskredsen, som støt er udvidet.

I version 2.0 er andre kulturhuse nu medsender på iværksætter-forløbet. Det gælder over hele landet.

”Vi kan rulle vores koncept ud nationalt, da vi har andre større spillere med. For eksempel de andre regionale kulturcentre som Godsbanen og Maltfabrikken eller en stor spiller som Danish Creative Industries”, siger Pia Stræde Palmelund:

”Det er noget, vi skal være stolte af. Der er et behov og en anerkendelse af branchen og den betydning, det har for samfundet og den erhvervssektor, det er.

Færchfonden støtter Ovation 2.0 med 500.000 kr.

 

Ovation:

 • Ovation 1.0 bestod af fem kompetenceudviklingsforløb fordelt over 1,5 år
 • Ovation 2.0 forventes at køre fra første kvartal 2024, hvor målsætningen er en projektperiode på 50 hold á 12 deltagere
 • Indholdet består af 8 ugers kompetence- og udviklingsforløb efterfulgt 4-5 måneders mentorforløb i grupper
 • Sideløbende skal der køres fysiske netværksarrangementer i samarbejde med Danish Creative Industries ligesom der afholdes forskellige faglige oplæg og webinarer med fokus på enkelt emner, så som SoMe-markedsføring, salg til gallerier osv.
 • Der er samarbejdspartnere fra hele landet og erhvervsråd over hele Region Midt

Partnere i Ovation 2.0:

 • Godsbanen, Aarhus
 • Maltfabrikken, Ebeltoft
 • Kulturværftet, Helsingør
 • Kulturmaskinen, Odense
 • Fremtidsfabrikken, Svendborg
 • Spinderihallerne, Vejle
 • Byens Hus, Gentofte
 • Villa Kultur, København
 • Art Hack, Region Midt
 • Thy Alive, Thisted
 • Nicolai Kultur, Kolding
 • Platformen, Esbjerg
 • Huset, Aalborg
 • KUFA – Kunstnernes Fagforening
 • DPA – Dansk Populær Autorer
 • DMF – Dansk Musiker Forbund

Kommunal vidensdeling og samarbejde på tværs:

 • Slagteriet har netop haft besøg af erhvervsafdelingen i Viborg Kommune, der skulle på inspirationstur
 • Roskilde Fetivals videnskonference GRASP inviterede Slagteriet ind i et ekspertpanel omkring by- og erhvervsudvikling i september
 • Rudersdals samlede ledergruppe indenfor kultur- og fritid har været forbi
 • Slagteriet er af Århus erhverv inviteret ind som udviklingspartner omkring udvikling af kulturerhverv i Aarhus Kommune