TBMI Challenge

Technological Business Model Innovation er navnet på den uge, hvor de studerende på Aarhus Universitet i Herning og lokale virksomheder lærer hinanden endnu bedre at kende

 • Område

  Uddannelse

 • Årstal

  2020

 • Bevillingssum

  100.000

 • Sted

  Herning

TBMI (Technological Business Model Innovation) er et af kernefagene på ingeniøruddannelsen teknologibaseret forretningsudvikling på Aarhus Universitet BTECH i Herning. Her lærer de studerende at opbygge eller forbedre virksomheders forretningsmodeller med udgangspunkt i teknologi.

Den praktiske opgave på faget, de studerende skal gennemføre, kaldes TBMI Challenge. En TBMI Challenge er en praktisk problemstilling, som er stillet af en virksomhed, der ønsker at få udfordret deres nuværende forretningsmodeller eller har idéer til nye. De studerende vil igennem en intensiv periode arbejde på konkrete løsninger til udfordringen.

Formålet med samarbejdet er dels at øge de studerendes viden om de lokale virksomheder og dermed have større sandsynlighed for at beholde dem i området. Dels at virksomhederne i højere grad får øjnene op for, hvilken værditilførsel det giver at få en højtuddannet arbejdskraft ind i virksomheden.

Der er på virksomhedssiden særligt fokus på områdets SMV’ere (små og mellemstore virksomheder), fordi denne målgruppe ofte oplever vanskeligheder med at rekruttere bl.a. ingeniører, ligesom de ofte i mindre grad har erfaring med at arbejde sammen med/ansætte kvalificeret arbejdskraft. Her opleves TBMI Challenge som en lettilgængelig og forholdsvis ukompliceret ‘isbryder’. Målet er at give begge parter appetit på et yderligere og mere langvarigt samarbejde.

Færchfonden har støttet Aarhus Universitet Herning to gange, så de kan gennemføre deres TBMI Challenge. Første gang i 2018 så challenge kunne gennemføres i foråret 2019. Anden gang i 2019 med et treårigt samarbejde for årene 2020, 2021 og 2022.

Du kan læse pressemeddelelsen, som blev udsendt i anledning af at Færchfonden støttede TBMI Challenge igen i 2019 for årene 2020,2021 og 2022 her.

Læs også den avis, der blev produceret i kølvandet af TBMI Challenge i 2019 her.

Universitetet leverer den teoretiske viden til de studerende, mens virksomhederne giver dem en praktisk forståelse af deres fag. Det er et perfekt samarbejde, og det er jeg glad for, at Færchfonden kan se styrken i.
Anders Frederiksen, Institutleder på Aarhus Universitet Herning om TBMI Challenge.

Søg Færchfonden om støtte

Vi behandler ansøgninger fem gange om året.