”Hvornår bliver det til noget?

Medlemmerne har ofte stillet netop det spørgsmål, og Søsportens Hus har da også været fast punkt til alle generalforsamlinger gennem de seneste mange år. Som noget nyt kan formand for Struer Sejlklub, Bo Bjerre Dam, og formand for byggeudvalget, Tommy Venø Jensen, endelig vende tilbage med et positivt svar:

”Snart. Vi bygger lige om lidt”.

Allerede til september bliver der sat pæle i ét sted og revet ned et andet. Klublokaler bliver bygget den ene vej, mens nye omklædningsfaciliteter tager form i en anden retning.

”Det er bare dejligt, at byggeriet endelig kan gå i gang, når man har arbejdet på det så mange år. Nu er det lykkes takket være støtte fra A.P. Møller Fonden, Færchfonden og kommunen”, siger Tommy Venø Jensen og kigger tilbage på corona og krigen i Ukraine. – To begivenheder, hvor det ene udskød projektet, og det andet gjorde byggeriet en del dyrere end først beregnet.

”Så skulle der lige pludselig findes fire mio. mere, men vi nåede i mål til sidst”, siger en glad og lettet formand for byggeudvalget.

Det springende punkt

En afgørende faktor for projektet ved havnen var inklusionen i bredden.

Hvor den oprindelige ide var et nyt klubhus for sejlsporten, blev planen udvidet til andre foreninger og den brede offentlighed.

”Vi gik fra at tænke sejlklubben for sig selv, til at tænke i muligheder for flere foreninger. For eksempel Søspejderne eller dykkerne, eller andre, der gerne vil være med. Nu er der en base for det i Søsportens Hus. Derudover er der også den store del af glaspartiet. – Det, som bliver hjertet i det her – en offentlig åbning, som byens borgere skal kunne gå igennem”, fortæller Tommy Venø Jensen.

Bo Bjerre Dam supplerer, mens han uddyber, at der i området ved glas-indgangspartiet vil være toiletfaciliteter til rådighed. Alle havnes brugere vil dermed have adgang, og den gruppe tæller både autocampere, gæstesejlere, turister og borgere.

Som ekstra bonus for den brede offentlighed er der også udsigt ud mod Limfjorden.

”Der bliver bygget en repos, hvor man kan kigge ud over vandet. Det, at lave noget med byen og havnen og tænke i sammenhænge, har været afgørende for realiseringen af Søsportens Hus”, understreger Bo Bjerre Dam og tilføjer, at elementet med flere grupper, der får gavn af stedet, var det springende punkt for Færchfonden og A.P Møller Fonden.

Kommunal opbakning giver også god vind i sejlene

Struer Kommune har også vist interesse og været med hele vejen, fra de første tanker om udvidelse blev søsat tilbage i 2016.

”At binde havnen og byen sammen, blandt andet gennem glasåbningen, har medført, at kommunen kan se sig selv i bosætningsstrategien ved havnen. Der kommer en masse liv med stævner og foreningsmiljø. Så der er mange aspekter i spil”, siger Bo Bjerre Dam.

Det nye byggeri kommer også til at tilgodese kommunen og muligheden for at lægge mødefaciliteter uden for Rådhuset.

I det hele taget håber Tommy Venø Jensen og Bo Bjerre Dam, at Søsportens Hus kan åbne op for nye og anderledes aktiviteter på mange forskellige tidspunkter på dagen. Det nye køkken kan her understøtte events, der tiltrækker foreninger, som får gavn af for eksempel madlavningsfaciliteter.

Søsportens Hus forventes færdigbygget til maj-juni 2024.

Til den tid er spørgsmålet om, ”hvornår det bliver til noget” forhåbentlig skiftet ud med en masse liv, hvor Søsportens Hus for alvor er taget i brug.

Færchfonden har støttet med 1 mio. kr.