Da Rainmaking Loft i sin tid udarbejdede en analyse for at afdække Sound Hubs muligheder som globalt kraftcenter og omdrejningspunkt for innovation inden for lyd og akustik, var konklusionen positiv. Det glæder CEO i Sound Hub, Peter Petersen, som har været med helt fra start.

”Det var godt at vide, at det er muligt at etablere en verdensklasse Sound Hub i Struer, og at det kan blive en succes med implementeringen, hvis den er af stor kvalitet, hvor startup virksomheder også tilbydes ekstraordinært gode forhold”, siger Peter Petersen.

Analysen viste også, at det ambitiøse projekt ville kræve langvarig finansiering i form af donationer og støtte, at en kvalificeret operatør kan udføre opgaven, og at udbyttet ville være indirekte i form af jobskabelse, en stærkere profil for området og lettere talent rekruttering. Det var de vise ord tilbage i årene omkring 2017. Seks år senere og analysen holdt stik. Der er skabt en høj standard inden for lyd og akustik test-faciliteter, test-support og co-working space, et accelerator program for startup virksomheder inden for de ønskede områder, økonomisk støtte fra Vald. Birn Holding og Færchfonden, driftsmæssig support fra kommunen og engagement fra andre institutioner og store corporates inden for lyd & akustik samt et kompetent team til at drive co-working og faciliteter.

Lyd i lange baner

Både rammer og de aktiviteter, som var forudsagt af Rainmaking Loft er dermed blevet realiseret. Og mere til.

”Der er etableret et verdensklasse accelerator program med stor international interesse og deltagelse. Efter en pause i 2021 og 2022 er programmet genstartet i 2023. Det er en hjørnesten for Sound Hub succes. Da den blev annonceret, var der 450, som ønskede yderligere information, siger Peter Petersen og uddyber, at den omfattende international interesse kommer fra mere end 30 forskellige lande og mere end 3.500 professionelle følgere på LinkedIn.

Desuden er der skabt 25 fuldtidsjobs, som ikke ville have eksisteret uden Sound Hub. Fremtiden kan meget vel byde på endnu mere beskæftigelse, og står det til Peter Petersen, er der kun få forhindringer i vejen for også at komme i mål på den front:

”Geografien er en større udfordring for østdanske virksomheder end for internationale virksomheder. Det er en absolut nødvendig forudsætning, at vi tilbyder noget, som man ikke kan få andre steder, og vi har ikke fundet tilsvarende tilbud andre steder. Så det er ok, og interessen er der”.

I samme ombæring sætter Peter Petersen ord på boligmarkedet, hvor der er mangel på boliger, både til korttidsophold og som starttilbud for permanent flytning.

Velfærd, sundhed og Sound Hub

Til trods for de geografiske faktorer og boligsituationen er der langt flere positive takter end negative, når det samlede Sound Hub regnestykke gøres op. Flere potentielle samarbejdspartnere retter da også nysgerrige blikke mod Struer.

”Der er spirende interesse fra store internationale corporates, som især er baseret på de resultater, der er opnået med startup virksomheder. Den interesse skal udnyttes til at knytte flere corporates til Sound Hub”, siger Peter Petersen og fortsætter:

”Der er et stort potentiale for at bruge lyd inden for velfærds- og sundhedsområdet, som udnyttes. En af ambitionerne er at gøre Struer til et Living Lab, hvor virksomheder kommer for at afprøve nye velfærds- og sundhedsprodukter/-services”.

Peter Petersen håber, at Sound Hub inden for de næste år er kendt som Living Lab for netop velfærds- og sundhedsprodukter og services. Også etableringen af en lyduddannelse i Struer står højt på ønskelisten. Færchfonden har i alt investeret xxx antal kr.

Cases og tiltag 2017-2023:

 • Indgåelse af væsentlige partnerskabsaftaler med Struer Kommune og Bang & Olufsen samt leje-/leasingkontrakt på EMC og safety faciliteterne med EKTOS.
 • Planlægning og gennemførelse ombygningsprojekt og opgraderingsprojekt til 10 mio kr. vinteren 2018/19.
 • Sound Hub blev med stor succes kickstartet med gennemførelse af 5 SoundTech Accelerator forløb i samarbejde med Accelerace i 2019 og 2020. Der deltog i alt 40 startop virksomheder fra 16 forskellige lande – der var kun 12 fra Danmark. Deltagerne etablerede 9 CVR-numre og 8 arbejdspladser i Sound Hub. Acceleratoren var finansieret af ScaleUp Denmark programmet, som stoppede med udgangen af 2020.
 • Sound Tech Accelerator programmet er genoptaget i 2023 i en styrket udgave i et samarbejde med Volcano/Danish Creative Industries. Igen med stor international interesse – 47 ansøgere fro 22 lande.
 • Sound Hub drev i 2019 og 2020 Danish Sound Network og i den periode blev ansøgningen til det nationale klyngeprogram udarbejdet og godkendt – det var starten på Danish Sound Cluster, som har hovedsæde i Sound Hub og 4 ansatte her.
 • I 2022 og 2023 drev Sound Hub et inkubator program for helt nye danske lyd-startop virksomheder i samarbejde med Danish Sound Cluster. Indtil sommeren 2023 har 15 startop deltaget og en af disse har etableret CVR nummer i Sound Hub.
 • I 2021 og 2022 gennemførte Sound Hub i samarbejde med Struer Statsgymnasium et TeknologiPagt projekt for at få flere unge til at vælge en STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) uddannelse. I projektet blev der udviklet et lyd-kit til projektundervisning i gymnasiet. Dette arbejde er videreført i Lydlaboratoriet, som er en skoletjeneste for folkeskoler i Struer Kommune.
 • Sound Hub er nøgleaktør i Uddannelsesinitiativet i Struer, der arbejder på at tiltrække videregående lyd-uddannelse(r). Initiativet trækker et voksende antal studerende i kortere ophold til Struer og Sound Hub. Et eksempel herpå er 3 ugers tværfaglige innovation camps for studerende fra Aalborg, Aarhus Universitet og DTI, hvor deltagerne udvikler innovative lydprodukter.
 • Parallelt med de mere projektorienterede aktiviteter har Sound Hub supporteret mere end 200 virksomheder med lyd udfordringer. Supporten har bestået i alt fra matchmaking (anbefale andre partnere) til udførelse af udviklings- og testopgaver.
 • Der er i dag 25 fuldtidsjob i Sound Hub og 14 CVR numre som trækker på faciliteterne og hinanden.

  Fakta:

 • Sound Hub Denmark blev besluttet i 2017 i et offentligt-privat partnerskab
 • Struer Kommune, Færchfonden og Vald. Birn Holding bidrager økonomisk
 • Bang & Olufsen har doneret faciliteter og bidrager sammen med Harman og Aalborg universitet på anden vis
 • Sound Hub er en langsigtet satsning, som kræver lang- og vedvarende støtte, hvor effekten skal måles i jobskabelse og profilering af området. Det er fundet hos de lokale partnere: Færchfonden, Vald. Birn Holding og Struer Kommune