Struer Fri Fagskole

”Jeg har altid været mest praktisk med mine hænder. Hvis jeg sidder med en bog, kan jeg mange gange ikke koncentrere mig. Men det er lykkes, fordi jeg ikke sidder med den hele tiden, men er ovre i håndværk mandag og tirsdag. De andre dage er jeg blevet forstået med anderledes bøger, som er rettet mod det praktiske”, siger Henrik Karlsen, der går på håndværkslinjen.

Den 17-årige elev har gået på Struer Fri og Fagskole i et år og har på den korte tid taget et kvantespring. Folkeskolens mange fag er skåret ned og er i stedet erstattet med et individuelt tilpasset forløb med praktisk håndværk og teori.

Denne kombination har givet adgang til en lærerplads hos et byggefirma, og Henrik Karlsen tæller derfor med i gruppen af elever, som sendes videre i et uddannelsesforløb. – Et forløb, som giver rigtig god mening for både ham og Struer Fri Fagskole.

”Når man som Henrik ved, at man vil gå ad håndværksvejen, så kan man nøjes med at have fokus på dansk og matematik, som er adgangskravet til en lærerplads. De her individuelle uddannelsesforløb giver plads til, at vi kan have to linjefagsdage i ugen, som ellers er pakket med fuld 9. klasses prøveeksamen”, siger uddannelsesleder Rasmus Hansen.

Hans erfaring viser, at det er altafgørende at få lavet et skema, som giver mening for den enkelte elev. På den måde føler eleven sig set og hørt og kan koncentrere sig om de fag, de skal bruge.

Et mærkbart løft

Som mange af de andre Frie Fagskoler er Struer med til at sætte et positivt aftryk på uddannelsesstatistikkerne. Muligheden for enkeltfagsprøver har givet et markant løft til en gruppe af unge, som ofte i forvejen er skoletrætte og uden de store succes-oplevelser fra folkeskolen.

Ifølge Undervisningsministeriet havde flere end 45.000 unge i alderen 15-24 år i 2018 hverken tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked. Her udfylder Frie Fagskoler en vigtig rolle og går ind og bygger bro mellem elever og erhvervsuddannelser.

Tallene taler deres tydelige sprog. 46,2% af elever i Frie Fagskoler overgår til en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. Til sammenligning for andre 10. klasseelever er tallet 20%.

Else Marie Markvorsen, som er forstander på Struer Fri Fagskole, ser det som skolens fornemste opgave, at modne eleverne og få dem videre i uddannelse eller job:

”Vi har alt for mange unge mellem 16-24 år, som ikke er i gang med noget. Procentdelen, som bliver erklæret ”ikke uddannelsesparate”, er stor, og det er denne gruppe, vi har. Vi skal se os selv som et aktivt for både erhvervsliv og samfundet, og den værditilvækst, vi er med til at skabe, når de unge kommer videre i en erhvervsfaglig uddannelse, er det, vi er sat i verden for. – Det er vores berettigelse”.

Vokseværk og tiltrækningskraft

Else Marie Markvorsen håber, at kendskabet til Frie Fagskoler bliver endnu større, så flere unge kan hjælpes videre i uddannelsessystemet.

Struer Fri Fagskole har særligt oplevet elevtilgang de sidste fem år, og den voksende interesse har skubbet gang i en ombygning. Færchfonden støtter ombygningen, som går ud på at renovere tagetagen, så den kan udnyttes til flere værelser. Skolen fungerer nemlig også som kostskole, hvor eleverne bor på skolen igennem deres uddannelsesforløb.

Med renoveringen kan Struer Fri Fagskole imødekomme elevtilgangen og dermed være en aktiv spiller i at uddanne faglært arbejdskraft i området.

”Struer Fri Fag Fagskole er en væsentlig aktør i Nordvestjylland i forhold til at uddanne de unge mennesker og ikke mindst i forhold til at hjælpe på vej med at udklække den type kvalificeret arbejdskraft store dele af det lokale erhvervsliv efterspørger – nemlig faglært arbejdskraft, siger direktør for Færchfonden, Claus Omann Jensen.

For fonden er tiltrækningskraften og det erhvervsmæssige aspekt vigtige parametre for donationen. Og sammen med social og miljømæssig bæredygtighed, som Struer Fri Fagskole også repræsenterer, er støtten til projektet stor.

I sidste ende er målet for Else Marie Markvorsen, at skolen kan tiltrække flere unge til byen. Udvidelsen af sovepladser er et skridt i den retning, og hvis alt går efter planen, starter projektet til foråret 2022.

 

Om Struer Fri Fagskole:

  • Skolen er del af frie fagskoler, som er private skoler, der er statsgodkendte
  • Skolen er fra 1955 og oprindelig en husholdningsskole
  • Der er i dag 5 linjer: Care, Game Design, Gastronomi og event, Grafik og dekoration samt Håndværk
  • Undervisningen er mere praktisk orienteret end på mange andre skoler
  • Uddannelserne henvender sig til unge mellem 16-19 år