Med Anne Charlotte Mark og Lars Autrup, går bestyrelsen fra fem til syv medlemmer.

Og med den nye formand, Niels Højberg for bordenden, er det ikke kun i antal, at bestyrelsen vokser.

Næstformand i Arealudviklingsselskabet, Claus Omann Jensen – også direktør i Færchfonden – ser de nye kræfter, som en klar forstærkning, der med deres viden og erfaring er med til at give udviklingen af Sygehusgrunden de bedste betingelser.

”Niels har mange års erfaring fra sin stilling som tidligere Stadsdirektør og dermed øverste embedsmand i Aarhus kommune med bl.a ansvaret for byudviklingen i Aarhus Ø. Anne Charlotte Mark har som tidligere CFO for LD Fonde en tung ballast inden for den finansielle sektor, investment relations og det at tiltrække kapital, mens Lars Autrup er en af landets dygtigste til byudvikling og udvikling af bygningsarealer. Det styrker vidensgrundlaget i bestyrelsesrummet, at de er indtrådt”, siger Claus Omann Jensen.

For den nye bestyrelsesformand, Niels Højbjerg, gælder det om at komme godt fra start med at sikre ejernes interesser i det spændende projekt om udviklingen af sygehusgrunden:

”Jeg håber, at min lange erfaring som leder i de forskellige sammenhænge kan bidrage til, at mulighederne i projektet kan udvikles til størst mulig gavn for Holstebro”.

Investeringer og bæredygtig byudvikling

De to nye bestyrelsesmedlemmer ser også frem til at udvikle Sygehusgrunden. For Anne Charlotte Mark er der tale om et projekt udover det sædvanlige, som med en bæredygtig profil er et ekstra interessant projekt at bruge sine kompetencer på.

”Sygehusgrunden er et fantastisk spændende projekt, som betyder utroligt meget for Holstebro. Med den store vægt, der lægges på bæredygtighed, forventer jeg, at projektet vil være toneangivende for fremtidigt byggeri – både nybyggeri og renovering. Mine mange års investeringserfaring fra store institutionelle investorer kan forhåbentligt bidrage til at tiltrække de rigtige investorer og sørge for, at afkast og bæredygtighed går hånd i hånd”, siger Anne Charlotte Mark.

At afkast og bæredygtighed går hånd i hånd, er også en faktor, som optager Lars Autrup. Som direktør for Arkitektforeningen og med mange års erfaring inden for netop bæredygtig byudvikling, kan han sætte et særligt præg på Sygehusgrundens bæredygtige omstilling.

”Jeg har meget store forventninger til Sygehusgrunden og dens potentiale til at blive et fyrtårn inden for den bæredygtige udvikling af vores samfund – ikke mindst i kraft af nogle meget ambitiøse ejere. Jeg håber at kunne bidrage med faglig viden og erfaringer fra andre byudviklingsområder og mit generelle engagement i den bæredygtige omstilling, hvor det byggede miljø skal spille en langt større rolle, end det er tilfældet i dag, siger Lars Autrup, som også sidder i bestyrelsen for Holstebro Udvikling og derfor kender til byen og området.

Arealudviklingsselskabet og bestyrelsen bag skal stå for transformationen af godt 82.000 eksisterende etagemeter på den store midtbygrund med en forventet samlet investering på over 2 mia. kr.

 

 

Bestyrelsens medlemmer:

  1. Bestyrelsesformand i Arealudviklingsselskabet, Niels Højberg
  2. Næstformand, Borgmester, H.C. Østerby
  3. Næstformand, Direktør for Færchfonden, Claus Omann Jensen
  4. Bestyrelsesmedlem, Aksel Nørgaard, Direktør i Aksel Nørgaard Holding A/S
  5. Bestyrelsesmedlem, Byrådsmedlem, Kenneth Tønning
  6. Bestyrelsesmedlem, Anne Charlotte Mark
  7. Bestyrelsesmedlem, Direktør for Arkitektforeningen, Lars Autrup