Der er de mere traditionelle kulturhuse, hvor lederen er den, der viser flaget hele tiden, laver kulturprogrammer, booker frivillige og holder skåltaler.

Og så er der dem, der går blandt og ikke dikterende foran. Dem der faciliterer og binder sammen.

”Jeg sætter i spil og kobler folk. Min fornemste opgave er egentlig at undgå at gå i vejen. For ting går bare så stærkt. Så jeg har ja-hatten på. Jeg siger meget sjældent nej til ting”, siger Pia Stræde Palmelund med et glimt i øjet, der siden 2019 har været direktør på Slagteriet.

Den udbredte ånd på Slagteriet gør, at kreativitet er en del af grund DNAen. Ting sker naturligt og med vokseværk fra bunden.

”Det er meget den med, at ting vokser nede fra og op. Helt klart en anderledes kultur, og Slagteriet er meget fremsynet som sted”, uddyber Pia Stræde om fremtidens kulturlederrolle.

Flere funktioner

Foruden visionen om et produktionshus for kreativt udøvende aktører, er Slagteriet også et erhvervs, -event og foreningshus, der tilbyder en bred pallette af bredtfavnende aktiviteter.

Hele miljøet og de rå Slagterimure er her med til at appellere til et særligt segment, som med næsten 30 aktører og flere på venteliste, vidner om en stor succes.

”Rammerne har en tiltrækkende appel for såvel kreative erhverv som de udøvende kunstnere. Det er ikke for pænt. Hvis det er for pænt, så har man ofte en på forhånd defineret ramme om noget. Men når noget er råt, så er det et råt lærred og en åben invitation: Kom og skab, og du skal ikke begrænses af, at du spilder lidt på gulvet”, siger Pia Stræde, mens hun uddyber, at Slagteriet rækker langt ud over de fysiske rammer.

Én ting er de mange kvadratmeter, som bliver dyrket og udfoldet. En anden er snitfladerne mellem de forskellige udøvende. – Fra et bæredygtigt iværksættermiljø, over til et aktivt gademiljø som i processen møder et filmstudie eller et lydstudie.

Selv andre kommuner som Rinkøbing-Skjern har etableret Film Lab Midtvest på Slagterigrunden for at blive en del af det unikke miljø, og de sidste tre kreative erhverv der har etableret sig kommer fra Sjælland.

”Hvad kan det hus, hvor man samskaber i snitfeltet mellem de forskellige aktører og personligheder? Hvad kan det, når man møder hinanden? Når vi modtager nye aktører, så er det et fællesskab, der forpligter, og hvor man tænker hinanden ind. Det opfordrer vi til. Det er der, magien sker. I mødet mellem forskellige typer af udøvende”, siger Pia Stræde Palmelund.

Udover at være et fysisk sted er det også vigtigt med den kulturelle erhvervsudvikling, hvilket Ovation er et eksempel på.

”Jeg mener at vi som produktionshus kan spille en vigtig rolle i at skabe bæredygtige kulturelle virksomheder og kunstnere i fremtiden. Kunstnere og kreative oplever ofte at falde lidt ned i mellem to stole i det eksisterende erhvervsfremmesystem. Og på konservatorier og akademier er entreprenørskabsdelen ikke det primære – men ikke desto mindre en forudsætning for at klare sig i den kreative branche. Det vil vi gerne bidrage til med et tilbud som Ovation”.

Der bygges stort, der tænkes stort, takken er stor

Henover sommeren bliver udsigterne til for alvor at tænke stort en snarlig realitet.

For mens vedtægterne om et kreativt produktionshus bliver praktiseret hver dag med de andre erhvervs- forenings- og eventben, er der fuld gang i et stort byggeprojekt i stueetagen og på første sal i Slagteriets hovedbygning.

Projektet er en vigtig forudsætning for Slagteriets strategi og bliver brandgodkendt inden for de nye regler for at genanvende gamle bygninger. De store eventrum opdateres, så det tilladte antal personer vokser med flere hundrede i de enkelte rum, hvilket giver helt nye muligheder.

Pia Stræde Palmelund og husets mange aktører ser meget frem til at indtage de store arealer og beskriver det som en yderligere katalysator for lokal udvikling:

”Nu hvor vi kan bruge rammerne uden de her restriktive regler, så gælder ”the sky is the limit. Der er holdt rigtig mange arrangementer, hvor byen har brugt stedet. Men det vil vi øge i endnu højere grad, for der er mange, der trænger til at opleve alle de tilbud, Slagteriet har og se, hvad vi er for et sted. Corona har forsinket processen i at være et nystartet sted. Derfor arbejder vi meget på at få udbredt kendskabet både lokalt og nationalt”.

Som eksempel på aktiviteter, som Slagteriet rummer, er artist in residency forløb, gadeidrætshaller med skate, parkour og klatring, erhvervslejemål for kreative erhverv, erhvervsfremmende initiativer som Ovation for iværksættere, åbne værkstedsprogrammer med metal, skulptur og snitte workshops samt en lang række sociale og kreative fællesskaber og meget, meget mere.

Færchfonden støtter sammen med kommunen og andre kulturelle aktører op om initiativerne om blandt andet kompetenceforløb for kunstnere og kreative i Ovation. Her møder Slagteriets erhvervsben fondens strategi om netop at fremme erhvervstiltag og iværksætteri.

”Fra kulturens side, er opbakningen fra Holstebro Kommune og en fond som Færchfonden, helt afgørende for, at der er nogle ting, som kan realiseres. Den lokale opbakning er altid en forudsætning for at de nationale fonde ønsker at investere i nye idéer. Det, at Færchfonden i så høj grad er lokalt forankret og støtter nordvestjyske tiltag – det gør en kæmpe forskel. Det validerer indholdet og er en blåstempling”, slår Pia Stræde Palmelund fast.

Et landsdækkende brand

De mange aktiviteter på Slagteriet, er ikke gået uset hen hverken lokalt, regionalt og nationalt.

Slagteriet samarbejder eksempelvis med Malt Fabrikken i Ebeltoft, Godsbanen i Aarhus ligesom ekko af Slagteriet har nået kulturcentre i hovedstadsområdet.

”Vi udvikler ting sammen for at sætte fokus på det, huse som vores kan. Hvad er det for en særlig rolle, vi løfter samfundsmæssigt? Slagteriet er på forholdsvist kort tid blevet et kendt sted ud i resten af landet”, forklarer Pia Stræde Palmelund og henviser til en kimende mobil, når kulturudviklingspulje i region Midtjylland skal uddeles:

”Der er mange mennesker, som inviterer Slagteriet ind som partner. Slagteriet ER etableret som et brand i den kreative branche. Og det hører vi også fra vores kollegaer, når de tager til konferencer i regionalt regi. Så de sidder ovre i Slagelse og hører om folk, der snakker om Slagteriet. Det er mega fedt”.

Færchfonden har støttet med 600.000 kroner til Ovation.