Det lykkedes ikke at skabe et ungekultur-hus tilbage i 2019 som del af havneudviklingen med en ny bydel.

Til gengæld lykkedes det fire år senere at etablere det samme tiltænkte miljø – bare i midtbyen i Kælderen.

”Det er et ungefællesskab, vi er ved at bygge op”, siger eventkoordinator for Kælderen, Kira Goul-Jensen, der som ung, ved hvad hun taler om, og som gennem sin opvækst i byen kender til vigtigheden af at have et sted at samles.

”Der kommer liv i ungekulturen igen. Nu er der et sted, hvor unge kan være. Og de frivillige som er der og driver det, er begejstrede”, siger Kira Goul-Andersen og uddyber, at de ligesom målgruppen er mellem 17-30 år.

To fluer med ét smæk

Det var Kira, som i sin tid havde et godt øje til Musikskolens gamle lokaler på Bredgade. Og da muligheden bød sig, blev ideen udfoldet med stor opbakning fra kommunen, Færchfonden og ikke mindst de unge selv.

For problemet i den lille havneby har været et fravær af mødesteder. – En realitet, som også er dokumenteret gennem en spørgeundersøgelse med over 100 unge i byen.

Det var dengang.

Nu er Kælderen blevet ”det nye sted” og er garant for diverse begivenheder fra lektiecafé, quizaftener og fredagscafé til frivilligaftener, koncerter og tilflytter-service.

Udviklingskonsulent for Center for Kultur og Fritid i Struer Kommune, Claus Søndergaard Petersen er derfor lettet og glad for resultatet.

”Der var ingenting før. De unge mødtes på McDonald’s eller biblioteket. Der har ikke været et sted, hvor de unge kunne være unge på deres egne præmisser”, siger Claus Søndergaard Petersen og påpeger en lige så væsentlig faktor ved Kælderen:

”Normalt er det gymnasieelever, der står for ungetiltag, men her er det også lykkedes at få andre målgrupper med som den ikke-gymnasielle FGU (forberedende grunduddannelse). Den gruppe af unge, som måske ikke er så ressourcestærke til selv at indgå i fællesskaber, og som skal tages lidt i hånden. Men de har virkelig taget det til sig; sat det hele i stand og holdt fredagscafeer her. Det er sindssygt stærkt og med meget potentiale”, fastslår Claus Søndergaard Petersen, der bliver bakket op af Kira Poul-Jensen.

Samarbejdet med FGU står som en positiv relation, hvor de unge har taget imod projektet fra start.

Unikt ungdomsmix med løftepotentiale

Claus Søndergaard Petersen er stolt over sammenhængskraften i miljøet omkring Kælderen og kender ikke til lignende steder, hvor den mindre ressourcestærke gruppe er inkluderet. Samtidig bekræfter det ham i, at der sker spændende dynamikker, når de unge kommer hinanden ved.

”Det er fedt, at de mødes på tværs med det tilfælles, at de synes, det er fedt at lave en koncert. Så er det ikke deres udsathed, eller at de er stræberelever, som samler dem. Det er noget tredje, og det har vi ikke haft i Struer før”, siger Claus Søndergaard Petersen.

Som kommunal tovholder på projektet lægger gruppen af blandt andet FGU-eleverne op til at løfte nogle opgaver til et endnu højere niveau. Kælderen kan både være et sted for fællesskaber og samtidig vise vejen for kulturel dannelse.

”I fremtiden vil vi gerne sætte den her udsathed ind i en kulturel ramme. Altså få lagt et ekstra socialt lag ind sideløbende med alle Kælderens andre aktiviteter. Men vi har set et behov, hvor vi kan gøre en langt større forskel, end vi troede. Det føler vi os forpligtet til at løfte”, slutter Jesper Søndergaard Petersen af.

Færchfonden har støttet projektet med 200.000 kr.

 

Fakta

  • Kælderen åbnede i januar 2023
  • Kælderen er ikke et væreted, men et sted, hvor unge kan mødes, og som er styret af begivenheder, de unge selv definerer og bestemmer
  • Kælderen er et kommunalt projekt støttet af Færchfonden