Uddelinger fra sidste bestyrelsesmøde

Færchfonden ønsker følgende ansøgere tillykke med støtte til deres projekter. Vi glæder os til at følge projekternes udvikling:

 

500.000 kr. til Dansk Flygtningehjælp

15.000 kr. til Dansk Jazzmusiker Forening – til en jazz vintercamp for børn og unge i 2022

unge i foråret 2022

10.400 kr. til foreningen SELVHJÆLP HOLSTEBRO til afholdelse af julefrokost for udsatte familier

500.000 kr. til Folkekirkens Nødhjælp

15.000 kr. til gennemførelse af den 12. Holstebro Masterclass – en masterclass i klassisk musik for børn og

500.000 kr. til Læger uden Grænser 

50.000 kr. til Mødrehjælpen til projektet ’Udstyrspas’, hvor børn kan få hjælp til indkøb af rette udstyr til en fritidsaktivitet

100.000 kr. til produktion og opsætning af figurer af Paul Cederdorff i Mindeparken i Thyborøn 

150.000 kr. til renovering af Jens Søndergaard museet i Ferring

350.000 kr. til renovering af det sociale værested Hyttefadet i Holstebro

500.000 kr. til Røde Kors

50.000 kr. til Skolernes Skakdag i 2022

15.000 kr. til Vestjysk koncertkor til en fælles koncert i Lemvig

500.000 kr. til World Guide Foundation til bl.a. uddannelse for piger og unge kvinder i Afrika