Der er ingen markedsføringsplan. Udførlige excelark og andre traditionelle køreplaner er der heller ikke gjort brug af. Til gengæld er der tilført 100.000 kr. ekstra til budgettet gennem de unges egen fundraising, ligesom PR af festivallen er forløbet som et slagkraftigt og naturligt foretagende gennem de unges netværk og sociale medier.

Med andre ord. – Off Track på Struer Havn med poetry slam, workshops, kreative værksteder, dans, film og koncerter er blevet afholdt på alternativ vis, men med et gennemgående drive, der kommer fra de unge selv.

”Vi har stået for det hele: Indretning, bestilling af varer, booking af kunstnere, PR-materiale og grafik. Alt er gået godt, og vi er meget tilfredse”, siger den 19-årige projektleder, Signe Sønderholm.

Sammen med Joshua Wright har de to studerende fra Dansk talentakademi taget teten, da den oprindelige kommunale projektleder blev sygemeldt i foråret.

Det var derfor ikke planlagt, at koordineringen og afviklingen af den store festival skulle havne i hænderne på de unge. Men held i uheld viste denne konstellation at blive vejen til succes.

Når alt går op i en højere enhed

Den målrettede indsats med Signe og Joshua i spidsen gør et positivt indtryk på leder på Dansk Talentakademi, Søren Taaning.

Som en del af talentprojektet ShowUp, hvor unge kulturiværksættere får mulighed for at realisere deres ideer, sidder Søren Taaning med i det kommunale samarbejde med Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Lemvig Kommune.

Off Track er et resultat af det tværfaglige samarbejde mellem de fire kommuner, og normalt ville han spille en større rolle i planlægningen af ungdomsfestivallen.

”Der er en tendens til, at vi kommer til at sætte os for meget på de unge. Men vi har med en generation at gøre, som får mere energi og vokser i takt med ansvaret. Vi voksne skal holde op med at frame og være inde over hele tiden. I stedet skal vi agere som mentorer og støtte og skabe miljøer, hvor vi ikke styrer projekterne”, siger Søren Taaning.

Den nye mentor-rolle med at vejlede og sparre frem for topstyring og direkte indblanding har givet brugbare erfaringer. Ved at ryste posen og gå i et helt anderledes spor, er der pludselig opstået nye muligheder.

Foruden et vellykket output – en festival inden for budgetrammen og god feedback fra gæster og de professionelle optrædende – viste Off Track, at det giver god mening at bygge videre på kulturel talentudvikling og iværksætteri.

Vestjylland som varemærke

Ifølge Søren Taaning er der et stort potentiale i at brande Vestjylland. Han er blevet klogere på iværksætter-projekter, og hvordan regionen kan være trækplaster for unge i hele landet:

”Vi har altid haft henvendelser fra mange kulturelle iværksættere, som gerne vil være producere og projektledere. Men det giver 100 enkeltmandsprojekter, for hver især vil gerne arbejde med egne ting. I ShowUp har vi alle kompetencer i spil – nogle som vil optræde, nogle vil bygge scenen, andre vil stå i bar, nogle har flair for at lave flyers. Det er hele pakken, og det er de tanker, som giver anledning til, at vi fremover kan tilbyde events til unge fra forskellige byer i Vestjylland”.

Off Track fungerer her som inspiration, hvor der kan arbejdes videre på at forankre andre kommunale projekter på baggrund af den energi, der blev skabt til ungdomsfestivallen.

Synergitanken om at brede erfaringer ud på tværs af brancher, uddannelser og kommunale grænser er netop tiltag Færchfonden støtter op om. Videndeling og nytænkning er vejen frem. Og en fælles model for at udvikle talenter og imødekomme nye iværksætter-spirer er en win-win for begge parter, unge såvel som kommuner.

Én særlig ting der lykkedes og kan bringes videre

For at projekterne kan få flyvehøjde er en vigtig faktor, at målgruppen bliver ramt. I evalueringen af Off Track sidder Taaning og Co. tilbage med en læring om et ungearrangement lavet af unge – til de unge.

Effektiviteten i at ramme målgruppen og forankringen i projektet i et netværk, som ligger uden for ”de voksnes rækker”, har været altafgørende.

Signe Sønderholm er enig. Hun mener, at de unge selv har noget særligt at byde ind med, når kulturelle ungdomsprojekter skal mobiliseres og aktiveres. Og her vender hun tilbage til en hidtil overset styrke:

”Fordelen ved os unge er, at vi ved, hvad unge vil have, og hvad der giver mening for dem. Vi har hele tiden lyttet, været åben og haft samtaler med venner og bekendte omkring det, som kunne være fedt. Med Off Track var vi for eksempel ude at finde bands som Patina og Drengestreger, da de målretter sig det unge publikum. De forslag der var fra kommunen, var gamle Struer-boere som ingen rigtig ved, hvem er. Det havde været sværere at tiltrække publikum”, slutter den unge projektleder af, mens hun konstaterer, at der er en stor tillid ung og ung imellem.

Fakta om Off Track:

  • Festivallen placerer sig i et grænseland af festival, blomstrende ungemiljø under opbygning og kultur
  • Der kom 1100 besøgende over tre dage fra d. 26.-28. august
  • Gæsterne til ungdomsfestivallen var primært mellem 17-23 år
  • Dansk Talentakademis linjer; dans, design, forfatter, kunst & design, musical & teater har været stærkt repræsenteret i festivallens program
  • Off Track er en del af talentprojektet ShowUp og er finansieret af midler fra Struer, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig Kommune samt Slots- og Kulturstyrelsen og Færchfonden