Folkeslaget i denne Egn synes at have noget Fortrin for andre, og roses som føre, sterke og anseelige Folk, i Levemaade tarvelige, i Ægteskab frugtbare, i Omgang redelige, i Fare uforfærdede, til Arbeid ufortrødne, i Handtering stræbsomme og påpassende, gode Agermænd, gode Fiskere og til Kiøbmandskab genegne.

Beskrivelsen kan spores tilbage fra Danske Atlas i 1769 og er første gang, der kan læses så detaljerede ord om vestjyder, mere specifikt folk fra Lemvig-egnen.

Det redelige, flittige og arbejdsomme folk hører til de mere positive beretninger, mens det modsatte – et langsomt og tavst folk, også hænger ved vestjyder.

”Vi kan konstatere, at både positive og negative forestillinger om Vestjylland og vestjyderne findes, og at de har en lang tradition. I udstillingen FAR WEST bliver de trukket frem, så vi kan kigge på dem og forholde os til, hvad de kommer af, og om vi synes, de passer eller ej”, siger museumsleder på Lemvig Museum, Mette Lund Andersen”.

Meningen med udstillingen er at præsentere et insiderblik med vestjydernes egen opfattelse og et outsider-blik – kunstnernes og de tilrejsendes opfattelse af Vestjylland:

”Vi har forsøgt at gøre det med indlevelse og med et glimt i øjet. Sådan at udstillingen ikke bare kommer til at reproducere gamle stereotyper, men også sætter både fordommene om og forherligelserne af Vestjylland til debat, og tillader os at grine af os selv og hinanden”.

Museumsdirektør for den anden del af udstillingsduoen, Pernille Rom Bruun bakker op om målet om at komme niveauet videre end stereotyper og vante fordomme, og i stedet tilføje at ekstra nuanceret lag til forestillingen og portrætteringerne af det vestjyske.

”Jeg håber, at vores gæster går herfra med en god kunstoplevelse. Måske er de blevet berørt, klogere eller fået lyst til at vide mere. Det vigtigste for mig er, at vi med vores udstilling har givet folk et bredere billede af Vestjylland og vestjysk kultur, der rummer så mange facetter”, siger Pernille Rom Bruun.

Et samarbejde, der giver mening og skaber værdi

Det har i lang tid været et ønske for de to museer at arbejde sammen om udstillingsprojektet FAR WEST. Mette Lund Andersen beskriver en win-win situation for byen og egnen, hvor Lemvig Museum og Museet for Religiøs Kunst er gået sammen i det store, fælles projekt. Pernille Rom Bruun er enig og ser kunsten som en selvfølgelig kontekst af den tid, den indgår i.

”Samarbejdet med Lemvig Museum gør, at vi kan give publikum et mere mangfoldigt billede af den kultur, der har været med til at forme og konstruere vores billeder af Vestjylland. De værker man kan se i Far West på Museet for Religiøs Kunst er jo helt forbundet med den tid, de er skabt i. Både de politiske, sociale og kulturelle forhold i Vestjylland og resten af landet, derfor giver det så meget mening at arbejde sammen”, siger Pernille Rom Bruun.

De to museumsledere sender i forbindelse med særudstillingerne en stor tak til kommunen og fondene, der står bag projektet. Både A.P. Møller Fonden, Færchfonden, Aage og Johanne Louis-Hansens fond, Knud Højgaards Fond og Kulturelt Samråd i Lemvig kommune har støttet FAR WEST.

”Fondenes støtte betyder alt for museet. Det er helt afgørende for, at vi kan lave ambitiøse udstillinger på et højt kunstnerisk niveau og blive ved med at udvikle os som museum. Vi får et tilskud af kommunen, men resten af museets økonomi beror på fondenes støtte”, siger Pernille Rom Bruun.

Særudstillingerne kan ses frem til d. 31. oktober.

Færchfonden har doneret 150.000 kr.