90 repræsentanter fra lokale virksomheder, kommunale institutioner, foreninger mm. tog plads til aktørdag i Musikteatret i Holstebro. Dagen, der bød på alt fra oplæg til paneldebatter, havde til formål at opfylde FNs verdensmål, hvor især en mere bæredygtig hverdag var på dagsordenen.

Hør mere om Holstebro-virksomheders grønne tiltag i videoen “Holstebro for FNs verdensmål”: